دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by RaminLp (67)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English The Nice Guys
(2016)
Web   3 comments 51 received 67,768
7/28/2016
English La La Land
(2016)
Web   0 comments 5 received 2,614
4/11/2017
English Beautiful Prison
(2016)
Web   0 comments 4 received 1,787
7/22/2016
Farsi/Persian Triple 9
(2016)
Blu-ray   1 comments 25 received 1,440
5/19/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل ششم
(2015)
TV   1 comments 3 received 1,421
4/7/2016
English The Bet
(2016)
Web   0 comments 2 received 1,324
8/2/2016
Farsi/Persian Arrival
(2016)
DVD   0 comments 9 received 1,197
1/17/2017
English No Men Beyond This Point
(2015)
DVD   0 comments 4 received 940
9/8/2016
Farsi/Persian The Last King (Birkebeinerne)
(2016)
Blu-ray   0 comments 10 received 860
6/19/2016
Farsi/Persian A Bigger Splash
(2015)
Blu-ray   0 comments 21 received 837
6/28/2016
Farsi/Persian Personal Shopper
(2016)
Blu-ray   0 comments 19 received 827
4/20/2017
Farsi/Persian Arrival
(2016)
Blu-ray   0 comments 7 received 818
8/21/2016
Farsi/Persian Midnight Special
(2016)
Blu-ray   0 comments 10 received 795
6/7/2016
Farsi/Persian Demolition
(2015)
Web   0 comments 15 received 789
6/22/2016
Farsi/Persian Blair Witch
(2016)
Blu-ray   0 comments 15 received 746
12/21/2016
Farsi/Persian 10 Cloverfield Lane
(2016)
Web   1 comments 7 received 713
6/3/2016
Farsi/Persian 10 Cloverfield Lane
(2016)
Blu-ray   0 comments 6 received 711
6/4/2016
Farsi/Persian Cell
(2016)
Blu-ray   0 comments 10 received 680
8/11/2016
Farsi/Persian Arrival
(2016)
Web   0 comments 2 received 591
1/25/2017
Farsi/Persian Hot Girls Wanted
(2015)
Web   0 comments 4 received 577
4/27/2016
Farsi/Persian Paterson
(2016)
Blu-ray   0 comments 13 received 560
4/9/2017
Farsi/Persian Approaching the Unknown
(2016)
Web   0 comments 6 received 540
6/7/2016
Farsi/Persian Demolition
(2015)
Blu-ray   0 comments 9 received 532
7/7/2016
Farsi/Persian Midnight Special
(2016)
Web   0 comments 9 received 530
6/7/2016
Farsi/Persian The Nice Guys
(2016)
TV   0 comments 2 received 529
5/8/2016
Farsi/Persian Arrival
(2016)
TV   0 comments 6 received 499
8/12/2016
Farsi/Persian Logan
(2017)
Web   0 comments 5 received 499
5/16/2017
English Big Fish & Begonia (Da Hai / 大鱼·海棠)
(2016)
Web   0 comments 3 received 482
2/23/2017
Farsi/Persian Orange is the New Black - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 22 received 411
6/25/2016
Farsi/Persian Orange is the New Black - فصل چهارم
(2016)
Web   0 comments 19 received 405
6/30/2016
Farsi/Persian Everest
(2015)
Blu-ray   2 comments 3 received 399
4/20/2016
Farsi/Persian Midnight Special
(2016)
Web   0 comments 4 received 395
6/11/2016
English One Nation Under Trump
(2016)
Web   0 comments 7 received 374
8/28/2016
Farsi/Persian Orange is the New Black - فصل چهارم
(2016)
Web   0 comments 14 received 357
6/26/2016
Farsi/Persian Animal Kingdom (US) - فصل اول
(2016)
TV   2 comments 13 received 331
7/4/2016
Farsi/Persian The Founder
(2016)
Blu-ray   0 comments 2 received 320
5/10/2016