دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی

« بازگشت به profile

Subtitles by RaminLp (50)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English The Nice Guys
(2016)
Web   3 comments 49 received 56,169
7/28/2016
Farsi/Persian Animal Kingdom (US) - فصل اول
(2016)
TV   2 comments 13 received 280
7/4/2016
Farsi/Persian Sky
(2015)
Web   2 comments 6 received 270
4/18/2016
Farsi/Persian Everest
(2015)
Blu-ray   2 comments 4 received 266
4/20/2016
Farsi/Persian Animal Kingdom (US) - فصل اول
(2016)
Web   2 comments 6 received 77
8/13/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل ششم
(2015)
TV   1 comments 3 received 1,167
4/7/2016
Farsi/Persian Triple 9
(2016)
Blu-ray   1 comments 26 received 1,234
5/19/2016
Farsi/Persian 10 Cloverfield Lane
(2016)
Web   1 comments 7 received 495
6/3/2016
Farsi/Persian 10 Cloverfield Lane
(2016)
Blu-ray   0 comments 6 received 567
6/4/2016
Farsi/Persian Approaching the Unknown
(2016)
Web   0 comments 7 received 430
6/7/2016
Farsi/Persian Midnight Special
(2016)
Web   0 comments 8 received 419
6/7/2016
Farsi/Persian Midnight Special
(2016)
Blu-ray   0 comments 8 received 629
6/7/2016
Farsi/Persian Midnight Special
(2016)
Web   0 comments 4 received 281
6/11/2016
Farsi/Persian The X-Files - فصل دهم
(2016)
TV   0 comments 4 received 36
6/16/2016
Farsi/Persian The X-Files - فصل دهم
(2016)
Web   0 comments 5 received 36
6/16/2016
Farsi/Persian Marilyn Manson - The Mephistopheles Of Los Angeles
(2015)
    0 comments 6 received 33
6/17/2016
Farsi/Persian The Last King
(2016)
Blu-ray   0 comments 9 received 559
6/19/2016
Farsi/Persian Demolition
(2015)
Web   0 comments 16 received 719
6/22/2016
Farsi/Persian Orange is the New Black - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 22 received 315
6/25/2016
Farsi/Persian Orange is the New Black - فصل چهارم
(2016)
Web   0 comments 14 received 267
6/26/2016
Farsi/Persian A Bigger Splash
(2015)
Blu-ray   0 comments 19 received 638
6/28/2016
Farsi/Persian Orange is the New Black - فصل چهارم
(2016)
Web   0 comments 19 received 303
6/30/2016
Farsi/Persian Demolition
(2015)
Blu-ray   0 comments 8 received 432
7/7/2016
Farsi/Persian Animal Kingdom (US) - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 8 received 107
7/12/2016
Farsi/Persian Animal Kingdom (US) - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 16 received 249
7/14/2016
Farsi/Persian Kingdom - فصل دوم
(2015)
TV   0 comments 5 received 139
7/19/2016
Farsi/Persian Animal Kingdom (US) - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 10 received 223
7/21/2016
Farsi/Persian Kingdom - فصل دوم
(2015)
Web   0 comments 4 received 75
7/21/2016
Farsi/Persian Animal Kingdom (US) - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 5 received 85
7/22/2016
Farsi/Persian Animal Kingdom (US) - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 6 received 88
7/22/2016
English We are Twisted Fucking Sister!
(2016)
Blu-ray   0 comments 5 received 113
7/22/2016
English Beautiful Prison
(2016)
Web   0 comments 5 received 1,474
7/22/2016
Farsi/Persian American Gods - فصل اول
(2017)
Blu-ray   0 comments 5 received 31
7/24/2016
Farsi/Persian Mischief Night
(2014)
DVD   0 comments 8 received 42
7/25/2016
English The Bet
(2016)
Web   0 comments 2 received 1,091
8/2/2016
English Quitters
(2015)
Web   0 comments 3 received 202
8/2/2016