دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by KingStranger (75)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Cleverman - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 6 received 163
6/5/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 2 received 261
5/20/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 1 received 280
5/20/2016
Farsi/Persian Containment - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 3 received 255
5/13/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 10 received 571
5/7/2016
Farsi/Persian Containment - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 8 received 386
5/4/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
    2 comments 3 received 1,856
5/2/2016
Farsi/Persian Containment - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 5 received 322
5/2/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 9 received 488
4/29/2016
Farsi/Persian Containment - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 10 received 428
4/24/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 7 received 570
4/2/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   2 comments 19 received 1,118
3/30/2016
Farsi/Persian Daredevil - فصل دوم
(2016)
TV   1 comments 8 received 768
3/28/2016
English Vinyl - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 1 received 719
3/28/2016
English Vinyl - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 1 received 553
3/28/2016
English Billions - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 3 received 1,278
3/28/2016
English Billions - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 2 received 1,496
3/28/2016
Farsi/Persian Shadowhunters: The Mortal Instruments
(2016)
TV   1 comments 15 received 549
3/26/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   1 comments 21 received 1,029
3/26/2016
Farsi/Persian Shadowhunters: The Mortal Instruments
(2016)
TV   0 comments 11 received 485
3/21/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 20 received 898
3/16/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 21 received 758
3/11/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 10 received 615
3/11/2016
English Grey's Anatomy - Twelfth Season
(2015)
TV   0 comments 1 received 1,520
3/11/2016
English Grey's Anatomy - Twelfth Season
(2015)
TV   0 comments 1 received 1,265
3/11/2016
English How to Get Away with Murder - فصل دوم
(2015)
TV   0 comments 3 received 4,736
3/11/2016
English How to Get Away with Murder - فصل دوم
(2015)
TV   0 comments 4 received 2,061
3/11/2016
Farsi/Persian Shadowhunters: The Mortal Instruments
(2016)
TV   0 comments 13 received 549
3/10/2016
English Outsiders - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 5 received 1,469
3/9/2016
English Outsiders - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 5 received 1,058
3/9/2016
English Once Upon a Time - فصل پنجم
(2015)
TV   1 comments 7 received 3,522
3/7/2016
English Once Upon a Time - فصل پنجم
(2015)
TV   1 comments 5 received 3,138
3/7/2016
English The Midnight Man
(2016)
TV   0 comments 2 received 1,576
3/6/2016
Farsi/Persian Shadowhunters: The Mortal Instruments
(2016)
TV   0 comments 16 received 550
3/4/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
Web   0 comments 4 received 280
2/27/2016
Farsi/Persian Shadowhunters: The Mortal Instruments
(2016)
TV   0 comments 17 received 576
2/24/2016