دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by KingStranger (78)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Above and Beyond
(2015)
Web   0 comments 2 received 35
20 days ago
Farsi/Persian The Originals - فصل چهارم
(2017)
TV   0 comments 1 received 46
12/17/2016
Farsi/Persian Storks
(2016)
Blu-ray   2 comments 10 received 799
12/8/2016
Farsi/Persian Cleverman - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 8 received 178
6/5/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 4 received 304
5/20/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 3 received 306
5/20/2016
Farsi/Persian Containment - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 5 received 273
5/13/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 12 received 591
5/7/2016
Farsi/Persian Containment - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 10 received 409
5/4/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
    2 comments 5 received 1,892
5/2/2016
Farsi/Persian Containment - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 6 received 338
5/2/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 9 received 505
4/29/2016
Farsi/Persian Containment - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 10 received 445
4/24/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 7 received 589
4/2/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   2 comments 19 received 1,143
3/30/2016
Farsi/Persian Daredevil - فصل دوم
(2016)
TV   1 comments 8 received 820
3/28/2016
English Vinyl - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 1 received 725
3/28/2016
English Vinyl - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 1 received 560
3/28/2016
English Billions - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 3 received 1,322
3/28/2016
English Billions - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 3 received 1,537
3/28/2016
Farsi/Persian Shadowhunters: The Mortal Instruments - فصل اول
(2016)
TV   1 comments 15 received 609
3/26/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   1 comments 21 received 1,061
3/26/2016
Farsi/Persian Shadowhunters: The Mortal Instruments - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 11 received 535
3/21/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 20 received 917
3/16/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 21 received 774
3/11/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 10 received 637
3/11/2016
English Grey's Anatomy - Twelfth Season
(2015)
TV   0 comments 1 received 1,592
3/11/2016
English Grey's Anatomy - Twelfth Season
(2015)
TV   0 comments 1 received 1,314
3/11/2016
English How to Get Away with Murder - فصل دوم
(2015)
TV   0 comments 3 received 4,865
3/11/2016
English How to Get Away with Murder - فصل دوم
(2015)
TV   0 comments 4 received 2,100
3/11/2016
Farsi/Persian Shadowhunters: The Mortal Instruments - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 13 received 605
3/10/2016
English Outsiders - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 5 received 1,565
3/9/2016
English Outsiders - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 5 received 1,120
3/9/2016
English Once Upon a Time - فصل پنجم
(2015)
TV   1 comments 7 received 3,577
3/7/2016
English Once Upon a Time - فصل پنجم
(2015)
TV   1 comments 5 received 3,183
3/7/2016
English The Midnight Man
(2016)
TV   0 comments 2 received 1,623
3/6/2016