دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by KingStranger (75)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English Baskets - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 1 received 584
2/21/2016
English Baskets - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 3 received 458
2/21/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
Web   0 comments 3 received 220
2/20/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 22 received 667
2/19/2016
English How to Get Away with Murder - فصل دوم
(2015)
TV   0 comments 4 received 5,971
2/19/2016
English How to Get Away with Murder - فصل دوم
(2015)
TV   0 comments 4 received 2,393
2/19/2016
English It's Always Sunny in Philadelphia - فصل یازدهم
(2016)
TV   0 comments 1 received 0
2/18/2016
English Deadpool
(2016)
TV   1 comments 29 received 51,947
2/18/2016
English Baby Daddy - فصل پنجم
(2016)
TV   0 comments 4 received 706
2/18/2016
English Baby Daddy - فصل پنجم
(2016)
TV   0 comments 3 received 575
2/18/2016
Farsi/Persian Shadowhunters: The Mortal Instruments
(2016)
TV   0 comments 19 received 616
2/18/2016
English The Fosters - فصل سوم
(2015)
TV   0 comments 1 received 865
2/16/2016
English The Fosters - فصل سوم
(2015)
TV   0 comments 2 received 747
2/16/2016
English Superstore
(2015)
TV   0 comments 3 received 703
2/16/2016
English Superstore
(2015)
TV   0 comments 3 received 337
2/16/2016
Farsi/Persian The Originals - فصل سوم
(2015)
Web   0 comments 3 received 185
2/15/2016
English Cooper Barrett' s Guide to Surviving Life
(2016)
TV   0 comments 0 received 0
2/15/2016
English Cooper Barrett' s Guide to Surviving Life
(2016)
TV   0 comments 0 received 224
2/15/2016
English Cooper Barrett' s Guide to Surviving Life
(2016)
TV   0 comments 0 received 210
2/15/2016
English Cooper Barrett' s Guide to Surviving Life
(2016)
TV   1 comments 2 received 251
2/15/2016
English Billions - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 2 received 1,606
2/15/2016
English Billions - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 1 received 1,986
2/15/2016
English Billions - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 2 received 3,028
2/15/2016
English Bitten - فصل سوم
(2016)
Web   0 comments 3 received 243
2/13/2016
English Baskets - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 5 received 1,318
2/13/2016
English The Originals - فصل سوم
(2015)
Web   0 comments 2 received 199
2/13/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
Web   0 comments 6 received 275
2/12/2016
Farsi/Persian Shadowhunters: The Mortal Instruments
(2016)
Web   0 comments 8 received 306
2/11/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 8 received 625
2/11/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
Web   1 comments 5 received 246
2/6/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 7 received 667
2/5/2016
Farsi/Persian Shadowhunters: The Mortal Instruments
(2016)
TV   0 comments 21 received 630
2/3/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 12 received 751
1/29/2016
Farsi/Persian Shadowhunters: The Mortal Instruments
(2016)
TV   0 comments 12 received 476
1/27/2016
Farsi/Persian Baskets - فصل اول
(2016)
TV   1 comments 8 received 361
1/25/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   1 comments 10 received 693
1/22/2016