دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by HosseinTL (61)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian The Danish Girl
(2015)
Blu-ray   1 comments 37 received 2,076
2/17/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
    0 comments 11 received 1,646
8/3/2016
Farsi/Persian The Danish Girl
(2015)
Web   0 comments 11 received 1,215
2/15/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
    0 comments 13 received 1,183
7/22/2016
Farsi/Persian Stranger Things - فصل اول
(2016)
    0 comments 38 received 1,182
7/16/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
    0 comments 10 received 1,138
6/23/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
Blu-ray   0 comments 18 received 1,115
9/22/2016
Farsi/Persian Z for Zachariah
(2015)
Blu-ray   0 comments 20 received 1,025
10/7/2015
Farsi/Persian Westworld - فصل اول
(2016)
    1 comments 26 received 1,005
25 days ago
Farsi/Persian Westworld - فصل اول
(2016)
    0 comments 27 received 974
10/31/2016
Farsi/Persian Colonia
(2015)
Blu-ray   0 comments 28 received 927
6/8/2016
Farsi/Persian The Veil
(2016)
Blu-ray   0 comments 10 received 855
4/13/2016
Farsi/Persian Westworld - فصل اول
(2016)
    1 comments 19 received 826
10/24/2016
Farsi/Persian Supergirl - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 19 received 792
11/17/2015
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
    0 comments 10 received 773
9/5/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
Web   0 comments 8 received 704
9/21/2016
Farsi/Persian Copenhagen
(2014)
Blu-ray   0 comments 19 received 694
8/11/2015
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   0 comments 26 received 689
10/13/2016
Farsi/Persian Z for Zachariah
(2015)
Web   0 comments 16 received 662
9/3/2015
Farsi/Persian Narcos - فصل دوم
(2016)
    0 comments 14 received 614
9/14/2016
Farsi/Persian The Danish Girl
(2015)
DVD   0 comments 9 received 565
2/9/2016
Farsi/Persian Green Room
(2015)
    0 comments 13 received 554
7/1/2016
Farsi/Persian The Veil
(2016)
Web   0 comments 10 received 522
1/22/2016
Farsi/Persian 10 Cloverfield Lane
(2016)
    0 comments 8 received 518
6/4/2016
Farsi/Persian Love & Mercy
(2014)
Blu-ray   0 comments 15 received 511
9/5/2015
Farsi/Persian Supergirl - فصل اول
(2015)
Web   0 comments 8 received 488
11/29/2015
Farsi/Persian 10 Cloverfield Lane
(2016)
    0 comments 6 received 422
6/4/2016
Farsi/Persian Jessica Jones - فصل اول
(2015)
    0 comments 22 received 418
11/22/2015
Farsi/Persian A Christmas Horror Story
(2015)
Web   0 comments 12 received 402
10/16/2015
Farsi/Persian Copenhagen
(2014)
Web   0 comments 9 received 385
8/11/2015
Farsi/Persian A Christmas Horror Story
(2015)
Blu-ray   0 comments 11 received 371
11/2/2015
Farsi/Persian Mr. Church
(2016)
DVD   0 comments 18 received 370
10/17/2016
Farsi/Persian Supergirl - فصل اول
(2015)
Web   0 comments 6 received 328
11/19/2015
Farsi/Persian No Stranger Than Love
(2015)
    0 comments 20 received 304
6/18/2016
Farsi/Persian Salem - فصل سوم
(2016)
    2 comments 22 received 283
28 days ago
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
DVD   0 comments 8 received 279
8/6/2016