دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by HosseinTL (53)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Westworld - فصل اول
(2016)
    1 comments 15 received 439
3 days ago
Farsi/Persian Mr. Church
(2016)
DVD   0 comments 16 received 283
9 days ago
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   0 comments 25 received 461
13 days ago
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
Blu-ray   0 comments 18 received 981
9/22/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 16 received 211
9/22/2016
Farsi/Persian This is Us - فصل اول
(2016)
TV   1 comments 11 received 174
9/21/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
Web   0 comments 8 received 589
9/21/2016
Farsi/Persian Narcos - فصل دوم
(2016)
    0 comments 15 received 531
9/14/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 7 received 121
9/10/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 7 received 129
9/8/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
    0 comments 10 received 696
9/5/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
DVD   0 comments 8 received 262
8/6/2016
Farsi/Persian The Departed
(2006)
DVD   0 comments 5 received 121
8/3/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
    0 comments 11 received 1,575
8/3/2016
Farsi/Persian Before I Wake
(2016)
    0 comments 10 received 161
7/30/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 8 received 161
7/23/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
    0 comments 13 received 1,142
7/22/2016
Farsi/Persian Stranger Things - فصل اول
(2016)
    0 comments 33 received 1,064
7/16/2016
Farsi/Persian Green Room
(2015)
    0 comments 13 received 525
7/1/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
    0 comments 10 received 1,068
6/23/2016
Farsi/Persian Before I Wake
(2016)
    0 comments 4 received 152
6/22/2016
Farsi/Persian Before I Wake
(2016)
    0 comments 10 received 263
6/19/2016
Farsi/Persian No Stranger Than Love
(2015)
    0 comments 20 received 293
6/18/2016
Farsi/Persian Colonia
(2015)
Blu-ray   0 comments 26 received 875
6/8/2016
Farsi/Persian 10 Cloverfield Lane
(2016)
    0 comments 8 received 479
6/4/2016
Farsi/Persian 10 Cloverfield Lane
(2016)
    0 comments 5 received 388
6/4/2016
Farsi/Persian The Veil
(2016)
Blu-ray   0 comments 10 received 839
4/13/2016
Farsi/Persian The Danish Girl
(2015)
Blu-ray   0 comments 34 received 2,005
2/17/2016
Farsi/Persian The Danish Girl
(2015)
Web   0 comments 11 received 1,163
2/15/2016
Farsi/Persian The Danish Girl
(2015)
DVD   0 comments 9 received 546
2/9/2016
Farsi/Persian The Veil
(2016)
Web   0 comments 10 received 507
1/22/2016
Farsi/Persian The Frankenstein Chronicles
(2015)
TV   0 comments 18 received 238
12/20/2015
Farsi/Persian The Romeo Section - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 14 received 105
12/18/2015
Farsi/Persian The Frankenstein Chronicles
(2015)
    0 comments 15 received 256
12/13/2015
Farsi/Persian The Frankenstein Chronicles
(2015)
    0 comments 20 received 210
12/9/2015
Farsi/Persian Supergirl - فصل اول
(2015)
Web   0 comments 8 received 456
11/29/2015