دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by HosseinTL (86)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Salem - فصل سوم
(2016)
    2 comments 22 received 424
11/11/2016
Farsi/Persian Westworld - فصل اول
(2016)
    1 comments 26 received 1,232
11/14/2016
Farsi/Persian This is Us - فصل اول
(2016)
TV   1 comments 12 received 410
9/21/2016
Farsi/Persian The Danish Girl
(2015)
Blu-ray   1 comments 38 received 2,274
2/17/2016
Farsi/Persian The Veil
(2016)
Blu-ray   0 comments 10 received 881
4/13/2016
Farsi/Persian 10 Cloverfield Lane
(2016)
    0 comments 6 received 508
6/4/2016
Farsi/Persian 10 Cloverfield Lane
(2016)
    0 comments 8 received 608
6/4/2016
Farsi/Persian Colonia
(2015)
Blu-ray   0 comments 30 received 1,038
6/8/2016
Farsi/Persian No Stranger Than Love
(2015)
    0 comments 20 received 330
6/18/2016
Farsi/Persian Before I Wake
(2016)
    0 comments 10 received 310
6/19/2016
Farsi/Persian Before I Wake
(2016)
    0 comments 4 received 180
6/22/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
    0 comments 10 received 1,317
6/23/2016
Farsi/Persian Green Room
(2015)
    0 comments 13 received 627
7/1/2016
Farsi/Persian Stranger Things - فصل اول
(2016)
    0 comments 39 received 1,388
7/16/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
    0 comments 13 received 1,253
7/22/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 7 received 323
7/23/2016
Farsi/Persian Before I Wake
(2016)
    0 comments 9 received 193
7/30/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
    0 comments 11 received 1,735
8/3/2016
Farsi/Persian The Departed
(2006)
DVD   0 comments 5 received 273
8/3/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
DVD   0 comments 8 received 321
8/6/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
    0 comments 10 received 865
9/5/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 5 received 285
9/8/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 6 received 294
9/10/2016
Farsi/Persian Narcos - فصل دوم
(2016)
    0 comments 15 received 713
9/14/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
Web   0 comments 8 received 835
9/21/2016
Farsi/Persian A To Z
(2014)
    0 comments 7 received 128
7/23/2015
Farsi/Persian Wish You Well
(2015)
Web   0 comments 9 received 203
7/30/2015
Farsi/Persian Copenhagen
(2014)
Blu-ray   0 comments 19 received 731
8/11/2015
Farsi/Persian Copenhagen
(2014)
Web   0 comments 9 received 405
8/11/2015
Farsi/Persian Curious George 3: Back To The Jungle
(2015)
DVD   0 comments 8 received 228
8/16/2015
Farsi/Persian Curious George 3: Back To The Jungle
(2015)
Blu-ray   0 comments 6 received 215
8/27/2015
Farsi/Persian Z for Zachariah
(2015)
Web   0 comments 15 received 686
9/3/2015
Farsi/Persian Love & Mercy
(2014)
Web   0 comments 4 received 141
9/5/2015
Farsi/Persian Love & Mercy
(2014)
Blu-ray   0 comments 16 received 530
9/5/2015
Farsi/Persian Z for Zachariah
(2015)
Blu-ray   0 comments 20 received 1,101
10/7/2015
Farsi/Persian A Christmas Horror Story
(2015)
Web   0 comments 12 received 424
10/16/2015