دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by HosseinTL (86)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
Blu-ray   0 comments 17 received 1,285
9/22/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 16 received 323
9/22/2016
Farsi/Persian This is Us - فصل اول
(2016)
TV   1 comments 12 received 410
9/21/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
Web   0 comments 8 received 838
9/21/2016
Farsi/Persian Narcos - فصل دوم
(2016)
    0 comments 15 received 716
9/14/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 6 received 296
9/10/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 5 received 288
9/8/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
    0 comments 10 received 867
9/5/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
DVD   0 comments 8 received 322
8/6/2016
Farsi/Persian The Departed
(2006)
DVD   0 comments 5 received 277
8/3/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
    0 comments 11 received 1,739
8/3/2016
Farsi/Persian Before I Wake
(2016)
    0 comments 9 received 194
7/30/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 7 received 328
7/23/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
    0 comments 13 received 1,255
7/22/2016
Farsi/Persian Stranger Things - فصل اول
(2016)
    0 comments 39 received 1,391
7/16/2016
Farsi/Persian Green Room
(2015)
    0 comments 13 received 629
7/1/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
    0 comments 10 received 1,320
6/23/2016
Farsi/Persian Before I Wake
(2016)
    0 comments 4 received 180
6/22/2016
Farsi/Persian Before I Wake
(2016)
    0 comments 10 received 311
6/19/2016
Farsi/Persian No Stranger Than Love
(2015)
    0 comments 20 received 332
6/18/2016
Farsi/Persian Colonia
(2015)
Blu-ray   0 comments 30 received 1,041
6/8/2016
Farsi/Persian 10 Cloverfield Lane
(2016)
    0 comments 8 received 609
6/4/2016
Farsi/Persian 10 Cloverfield Lane
(2016)
    0 comments 6 received 509
6/4/2016
Farsi/Persian The Veil
(2016)
Blu-ray   0 comments 10 received 881
4/13/2016
Farsi/Persian The Danish Girl
(2015)
Blu-ray   1 comments 38 received 2,281
2/17/2016
Farsi/Persian The Danish Girl
(2015)
Web   0 comments 11 received 1,348
2/15/2016
Farsi/Persian The Danish Girl
(2015)
DVD   0 comments 9 received 622
2/9/2016
Farsi/Persian The Veil
(2016)
Web   0 comments 10 received 551
1/22/2016
Farsi/Persian The Frankenstein Chronicles
(2015)
TV   0 comments 18 received 254
12/20/2015
Farsi/Persian The Romeo Section - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 14 received 121
12/18/2015
Farsi/Persian The Frankenstein Chronicles
(2015)
    0 comments 15 received 279
12/13/2015
Farsi/Persian The Frankenstein Chronicles
(2015)
    0 comments 20 received 225
12/9/2015
Farsi/Persian Supergirl - فصل اول
(2015)
Web   0 comments 8 received 557
11/29/2015
Farsi/Persian Jessica Jones - فصل اول
(2015)
    0 comments 22 received 439
11/22/2015
Farsi/Persian Supergirl - فصل اول
(2015)
Web   0 comments 6 received 373
11/19/2015
Farsi/Persian The Romeo Section - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 10 received 154
11/18/2015