دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by HosseinTL (76)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
    0 comments 11 received 1,703
8/3/2016
Farsi/Persian Before I Wake
(2016)
    0 comments 9 received 186
7/30/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 7 received 285
7/23/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
    0 comments 13 received 1,229
7/22/2016
Farsi/Persian Stranger Things - فصل اول
(2016)
    0 comments 39 received 1,337
7/16/2016
Farsi/Persian Green Room
(2015)
    0 comments 13 received 597
7/1/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
    0 comments 10 received 1,242
6/23/2016
Farsi/Persian Before I Wake
(2016)
    0 comments 4 received 178
6/22/2016
Farsi/Persian Before I Wake
(2016)
    0 comments 10 received 302
6/19/2016
Farsi/Persian No Stranger Than Love
(2015)
    0 comments 20 received 318
6/18/2016
Farsi/Persian Colonia
(2015)
Blu-ray   0 comments 29 received 988
6/8/2016
Farsi/Persian 10 Cloverfield Lane
(2016)
    0 comments 8 received 576
6/4/2016
Farsi/Persian 10 Cloverfield Lane
(2016)
    0 comments 6 received 475
6/4/2016
Farsi/Persian The Veil
(2016)
Blu-ray   0 comments 10 received 871
4/13/2016
Farsi/Persian The Danish Girl
(2015)
Blu-ray   1 comments 38 received 2,201
2/17/2016
Farsi/Persian The Danish Girl
(2015)
Web   0 comments 11 received 1,293
2/15/2016
Farsi/Persian The Danish Girl
(2015)
DVD   0 comments 9 received 599
2/9/2016
Farsi/Persian The Veil
(2016)
Web   0 comments 10 received 538
1/22/2016
Farsi/Persian The Frankenstein Chronicles
(2015)
TV   0 comments 18 received 251
12/20/2015
Farsi/Persian The Romeo Section - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 14 received 118
12/18/2015
Farsi/Persian The Frankenstein Chronicles
(2015)
    0 comments 15 received 272
12/13/2015
Farsi/Persian The Frankenstein Chronicles
(2015)
    0 comments 20 received 219
12/9/2015
Farsi/Persian Supergirl - فصل اول
(2015)
Web   0 comments 8 received 521
11/29/2015
Farsi/Persian Jessica Jones - فصل اول
(2015)
    0 comments 22 received 429
11/22/2015
Farsi/Persian Supergirl - فصل اول
(2015)
Web   0 comments 6 received 354
11/19/2015
Farsi/Persian The Romeo Section - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 10 received 152
11/18/2015
Farsi/Persian Supergirl - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 20 received 830
11/17/2015
Farsi/Persian Wish You Well
(2015)
Blu-ray   0 comments 10 received 210
11/9/2015
Farsi/Persian A Christmas Horror Story
(2015)
Blu-ray   0 comments 11 received 380
11/2/2015
Farsi/Persian A Christmas Horror Story
(2015)
Web   0 comments 12 received 415
10/16/2015
Farsi/Persian Z for Zachariah
(2015)
Blu-ray   0 comments 20 received 1,067
10/7/2015
Farsi/Persian Love & Mercy
(2014)
Blu-ray   0 comments 15 received 524
9/5/2015
Farsi/Persian Love & Mercy
(2014)
Web   0 comments 4 received 139
9/5/2015
Farsi/Persian Z for Zachariah
(2015)
Web   0 comments 15 received 677
9/3/2015
Farsi/Persian Curious George 3: Back To The Jungle
(2015)
Blu-ray   0 comments 6 received 210
8/27/2015
Farsi/Persian Curious George 3: Back To The Jungle
(2015)
DVD   0 comments 8 received 223
8/16/2015