دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Samir Brad (27)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Blood Father
(2016)
Web   0 comments 17 received 1,494
8/27/2016
Farsi/Persian Misconduct
(2016)
Blu-ray   0 comments 8 received 962
4/6/2016
Farsi/Persian Fathers and Daughters
(2015)
Blu-ray   0 comments 11 received 848
3/17/2016
Farsi/Persian Damage
(1992)
Blu-ray   0 comments 8 received 789
9/23/2015
Farsi/Persian Misconduct
(2016)
Web   0 comments 14 received 750
2/9/2016
Farsi/Persian The Departed
(2006)
Blu-ray   0 comments 6 received 728
8/3/2016
Farsi/Persian Comet
(2014)
Blu-ray   0 comments 18 received 723
5/14/2015
Farsi/Persian By the Sea
(2015)
    0 comments 8 received 662
1/29/2016
Farsi/Persian The Duel
(2016)
Blu-ray   0 comments 14 received 592
8/14/2016
Farsi/Persian The BFG
(2016)
    0 comments 4 received 568
4/6/2016
Farsi/Persian Hitman
(2007)
Blu-ray   0 comments 5 received 534
11/22/2015
Farsi/Persian By the Sea
(2015)
Blu-ray   0 comments 10 received 512
6/3/2016
Farsi/Persian Damage
(1992)
    0 comments 4 received 491
9/23/2015
Farsi/Persian The Nice Guys
(2016)
    0 comments 2 received 455
4/6/2016
Farsi/Persian The Keeping Room
(2015)
Web   0 comments 13 received 411
12/14/2015
Farsi/Persian The Departed
(2006)
Blu-ray   0 comments 4 received 383
8/3/2016
Farsi/Persian Jackie and Ryan
(2014)
Blu-ray   0 comments 10 received 372
11/13/2015
Farsi/Persian Ithaca
(2016)
Web   0 comments 12 received 372
9/12/2016
Farsi/Persian How to Make Love Like an Englishman
(2014)
Blu-ray   1 comments 12 received 344
10/19/2015
Farsi/Persian The Girl in the Photographs
(2015)
Web   1 comments 6 received 316
4/8/2016
Farsi/Persian Last Days in the Desert
(2016)
Web   0 comments 7 received 297
8/5/2016
Farsi/Persian Jauja
(2014)
    0 comments 8 received 286
9/17/2015
Farsi/Persian The Conjuring 2
(2016)
    1 comments 4 received 255
3/28/2016
Farsi/Persian Jackie and Ryan
(2014)
    0 comments 7 received 253
7/13/2015
Farsi/Persian How to Make Love Like an Englishman
(2014)
Blu-ray   0 comments 4 received 237
10/19/2015
Farsi/Persian Trapped
(2002)
Blu-ray   0 comments 6 received 159
8/14/2016
Farsi/Persian Ironweed
(1987)
Blu-ray   0 comments 9 received 91
9/6/2016