دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Samir Brad (27)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Ithaca
(2016)
Web   0 comments 12 received 333
9/12/2016
Farsi/Persian Ironweed
(1987)
Blu-ray   0 comments 8 received 61
9/6/2016
Farsi/Persian Blood Father
(2016)
Web   0 comments 16 received 1,392
8/27/2016
Farsi/Persian The Duel
(2016)
Blu-ray   0 comments 14 received 540
8/14/2016
Farsi/Persian Trapped
(2002)
Blu-ray   0 comments 6 received 132
8/14/2016
Farsi/Persian Last Days in the Desert
(2016)
Web   0 comments 7 received 267
8/5/2016
Farsi/Persian The Departed
(2006)
Blu-ray   0 comments 4 received 265
8/3/2016
Farsi/Persian The Departed
(2006)
Blu-ray   0 comments 6 received 484
8/3/2016
Farsi/Persian By the Sea
(2015)
Blu-ray   0 comments 10 received 468
6/3/2016
Farsi/Persian The Girl in the Photographs
(2015)
Web   1 comments 6 received 290
4/8/2016
Farsi/Persian The Nice Guys
(2016)
    0 comments 2 received 439
4/6/2016
Farsi/Persian The BFG
(2016)
    0 comments 4 received 504
4/6/2016
Farsi/Persian Misconduct
(2016)
Blu-ray   0 comments 8 received 908
4/6/2016
Farsi/Persian The Conjuring 2
(2016)
    1 comments 4 received 244
3/28/2016
Farsi/Persian Fathers and Daughters
(2015)
Blu-ray   0 comments 11 received 782
3/17/2016
Farsi/Persian Misconduct
(2016)
Web   0 comments 14 received 717
2/9/2016
Farsi/Persian By the Sea
(2015)
    0 comments 8 received 631
1/29/2016
Farsi/Persian The Keeping Room
(2015)
Web   0 comments 13 received 391
12/14/2015
Farsi/Persian Hitman
(2007)
Blu-ray   0 comments 5 received 475
11/22/2015
Farsi/Persian Jackie and Ryan
(2014)
Blu-ray   0 comments 10 received 357
11/13/2015
Farsi/Persian How to Make Love Like an Englishman
(2014)
Blu-ray   1 comments 12 received 337
10/19/2015
Farsi/Persian How to Make Love Like an Englishman
(2014)
Blu-ray   0 comments 4 received 229
10/19/2015
Farsi/Persian Damage
(1992)
    0 comments 4 received 431
9/23/2015
Farsi/Persian Damage
(1992)
Blu-ray   0 comments 8 received 704
9/23/2015
Farsi/Persian Jauja
(2014)
    0 comments 8 received 272
9/17/2015
Farsi/Persian Jackie and Ryan
(2014)
    0 comments 7 received 245
7/13/2015
Farsi/Persian Comet
(2014)
Blu-ray   0 comments 18 received 697
5/14/2015