دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Samir Brad (27)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Ithaca
(2016)
Web   0 comments 12 received 387
9/12/2016
Farsi/Persian Ironweed
(1987)
Blu-ray   0 comments 9 received 97
9/6/2016
Farsi/Persian Blood Father
(2016)
Web   0 comments 17 received 1,537
8/27/2016
Farsi/Persian The Duel
(2016)
Blu-ray   0 comments 14 received 609
8/14/2016
Farsi/Persian Trapped
(2002)
Blu-ray   0 comments 6 received 177
8/14/2016
Farsi/Persian Last Days in the Desert
(2016)
Web   0 comments 7 received 307
8/5/2016
Farsi/Persian The Departed
(2006)
Blu-ray   0 comments 6 received 466
8/3/2016
Farsi/Persian The Departed
(2006)
Blu-ray   0 comments 6 received 867
8/3/2016
Farsi/Persian By the Sea
(2015)
Blu-ray   0 comments 10 received 529
6/3/2016
Farsi/Persian The Girl in the Photographs
(2015)
Web   1 comments 6 received 321
4/8/2016
Farsi/Persian The Nice Guys
(2016)
    0 comments 2 received 460
4/6/2016
Farsi/Persian The BFG
(2016)
    0 comments 4 received 586
4/6/2016
Farsi/Persian Misconduct
(2016)
Blu-ray   0 comments 8 received 993
4/6/2016
Farsi/Persian The Conjuring 2
(2016)
    1 comments 4 received 263
3/28/2016
Farsi/Persian Fathers and Daughters
(2015)
Blu-ray   0 comments 12 received 899
3/17/2016
Farsi/Persian Misconduct
(2016)
Web   0 comments 14 received 768
2/9/2016
Farsi/Persian By the Sea
(2015)
    0 comments 8 received 681
1/29/2016
Farsi/Persian The Keeping Room
(2015)
Web   0 comments 13 received 419
12/14/2015
Farsi/Persian Hitman
(2007)
Blu-ray   0 comments 5 received 574
11/22/2015
Farsi/Persian Jackie and Ryan
(2014)
Blu-ray   0 comments 10 received 378
11/13/2015
Farsi/Persian How to Make Love Like an Englishman
(2014)
Blu-ray   1 comments 12 received 354
10/19/2015
Farsi/Persian How to Make Love Like an Englishman
(2014)
Blu-ray   0 comments 4 received 239
10/19/2015
Farsi/Persian Damage
(1992)
    0 comments 4 received 506
9/23/2015
Farsi/Persian Damage
(1992)
Blu-ray   0 comments 8 received 819
9/23/2015
Farsi/Persian Jauja
(2014)
    0 comments 8 received 290
9/17/2015
Farsi/Persian Jackie and Ryan
(2014)
    0 comments 7 received 259
7/13/2015
Farsi/Persian Comet
(2014)
Blu-ray   0 comments 18 received 735
5/14/2015