دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Aorion (292)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English Don't Breathe
(2016)
Web   6 comments 14 received 19,129
10/15/2016
English Don't Breathe
(2016)
Web   15 comments 50 received 63,006
10/15/2016
English Lights Out
(2016)
Blu-ray   2 comments 6 received 3,351
10/12/2016
English Suicide Squad
(2016)
Telesync   1 comments 7 received 8,110
10/9/2016
English Suicide Squad
(2016)
Telesync   0 comments 9 received 8,436
10/9/2016
English Independence Day: Resurgence
(2016)
Blu-ray   1 comments 3 received 2,399
10/7/2016
English Lights Out
(2016)
Web   12 comments 38 received 52,610
10/4/2016
English Star Trek Beyond
(2016)
Web   13 comments 73 received 76,523
9/30/2016
English Blair Witch
(2016)
Cam   1 comments 10 received 2,745
9/26/2016
English Blair Witch
(2016)
Cam   0 comments 3 received 632
9/26/2016
English Independence Day: Resurgence
(2016)
Web   0 comments 6 received 5,287
9/24/2016
English Independence Day: Resurgence
(2016)
Web   1 comments 9 received 18,830
9/23/2016
English The Legend of Tarzan
(2016)
Blu-ray   0 comments 8 received 4,466
9/22/2016
English The Legend of Tarzan
(2016)
Web   1 comments 8 received 4,238
9/21/2016
English Friend Request
(2016)
Blu-ray   4 comments 5 received 3,303
9/14/2016
English The Shallows
(2016)
Blu-ray   0 comments 4 received 7,325
9/11/2016
English Warcraft
(2016)
Blu-ray   0 comments 8 received 7,446
9/10/2016
English X-Men: Apocalypse
(2016)
Blu-ray   0 comments 18 received 35,584
9/9/2016
English The Shallows
(2016)
Web   3 comments 26 received 21,565
9/8/2016
English Don't Breathe
(2016)
Cam   0 comments 15 received 15,046
9/8/2016
English Friend Request
(2016)
Web   0 comments 9 received 9,042
9/6/2016
English The Legend of Tarzan
(2016)
Telesync   15 comments 28 received 45,082
9/5/2016
English Jason Bourne
(2016)
Telesync   0 comments 4 received 2,915
9/2/2016
English Jason Bourne
(2016)
Telesync   0 comments 5 received 3,143
9/2/2016
English Jason Bourne
(2016)
Telesync   0 comments 10 received 14,098
9/1/2016
English Jason Bourne
(2016)
Telesync   7 comments 31 received 46,414
9/1/2016
English Kingsglaive Final Fantasy XV
(2016)
Web   0 comments 7 received 5,117
8/30/2016
English Captain America: Civil War
(2016)
Blu-ray   1 comments 15 received 25,917
8/29/2016
English The Conjuring 2
(2016)
Blu-ray   1 comments 12 received 17,728
8/28/2016
English Now You See Me 2
(2016)
Blu-ray   0 comments 1 received 3,535
8/26/2016
English The Duel
(2016)
Blu-ray   2 comments 3 received 2,838
8/15/2016
English X-Men: Apocalypse
(2016)
Web   1 comments 4 received 5,013
8/15/2016
English X-Men: Apocalypse
(2016)
Web   0 comments 4 received 8,233
8/15/2016
English Money Monster
(2016)
Blu-ray   0 comments 7 received 6,827
8/9/2016
English Warcraft
(2016)
Web   3 comments 40 received 62,247
8/4/2016
English Warcraft
(2016)
Web   1 comments 12 received 16,939
8/4/2016