دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Death Stroke (430)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 15 received 346
6 days ago
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   5 comments 21 received 711
7 days ago
Farsi/Persian Suicide Squad
(2016)
Blu-ray   0 comments 19 received 464
8 days ago
Farsi/Persian The Affair - فصل سوم
(2014)
TV   2 comments 11 received 262
12 days ago
Farsi/Persian Gotham - فصل سوم
(2016)
TV   2 comments 27 received 583
14 days ago
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
Web   0 comments 11 received 608
15 days ago
Farsi/Persian Kicks
(2016)
    0 comments 14 received 91
17 days ago
Farsi/Persian Doctor Strange
(2016)
    2 comments 17 received 375
17 days ago
Farsi/Persian Suicide Squad
(2016)
Web   0 comments 25 received 866
20 days ago
Farsi/Persian Suicide Squad
(2016)
Web   0 comments 14 received 615
21 days ago
Farsi/Persian Mechanic: Resurrection
(2016)
Blu-ray   2 comments 54 received 2,564
26 days ago
Farsi/Persian Mower Minions
(2016)
Blu-ray   0 comments 15 received 179
27 days ago
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   2 comments 27 received 824
28 days ago
Farsi/Persian Mechanic: Resurrection
(2016)
Web   0 comments 25 received 1,491
28 days ago
Farsi/Persian Westworld - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 24 received 721
29 days ago
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 26 received 1,362
11/7/2016
Farsi/Persian Miss Peregrine's Home for Peculiar Children
(2016)
Web   0 comments 18 received 763
11/5/2016
Farsi/Persian Wonder Woman
(2017)
    0 comments 9 received 39
11/4/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
TV   2 comments 23 received 528
11/4/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   0 comments 30 received 680
11/2/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   0 comments 21 received 381
11/1/2016
Farsi/Persian The Strain - فصل سوم
(2016)
TV   1 comments 14 received 204
11/1/2016
Farsi/Persian Outcast - فصل اول
(2016)
    0 comments 8 received 73
10/31/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
Web   0 comments 17 received 1,008
10/31/2016
Farsi/Persian Luke Cage - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 33 received 334
10/26/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 10 received 883
10/26/2016
Farsi/Persian The Strain - فصل سوم
(2016)
TV   5 comments 41 received 753
10/24/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    0 comments 25 received 319
10/23/2016
Farsi/Persian Gotham - فصل سوم
(2016)
TV   0 comments 27 received 715
10/18/2016
Farsi/Persian Westworld - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 23 received 967
10/17/2016
Farsi/Persian Blindspot - فصل دوم
(2016)
TV   1 comments 41 received 772
10/14/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    1 comments 30 received 621
10/13/2016
Farsi/Persian Skiptrace
(2016)
Blu-ray   0 comments 22 received 1,077
10/12/2016
Farsi/Persian The Strain - فصل سوم
(2016)
TV   0 comments 37 received 799
10/10/2016
Farsi/Persian Westworld - فصل اول
(2016)
    0 comments 24 received 955
10/10/2016
Farsi/Persian Suicide Squad
(2016)
    0 comments 16 received 1,466
10/9/2016