دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Death Stroke (406)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Luke Cage - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 15 received 121
19 hours ago
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 4 received 187
1 days ago
Farsi/Persian The Strain - فصل سوم
(2016)
TV   5 comments 33 received 528
2 days ago
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    0 comments 22 received 237
4 days ago
Farsi/Persian Gotham - فصل سوم
(2016)
TV   0 comments 26 received 520
9 days ago
Farsi/Persian Westworld - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 20 received 599
10 days ago
Farsi/Persian Blindspot - فصل دوم
(2016)
TV   1 comments 35 received 602
13 days ago
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    1 comments 29 received 504
14 days ago
Farsi/Persian Skiptrace
(2016)
Blu-ray   0 comments 21 received 805
15 days ago
Farsi/Persian The Strain - فصل سوم
(2016)
TV   0 comments 34 received 703
16 days ago
Farsi/Persian Westworld - فصل اول
(2016)
    0 comments 21 received 627
17 days ago
Farsi/Persian Suicide Squad
(2016)
    0 comments 16 received 826
18 days ago
Farsi/Persian Blindspot - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 12 received 257
20 days ago
Farsi/Persian Westworld - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 9 received 263
20 days ago
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   0 comments 28 received 702
21 days ago
Farsi/Persian Westworld - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 27 received 766
23 days ago
Farsi/Persian Luke Cage - فصل اول
(2016)
Web   4 comments 45 received 653
23 days ago
English Return of the Condor Hero (神雕侠侣 / Shin chou kyou ryo: Condor Hero)
(2001)
    0 comments 5 received 26
24 days ago
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    7 comments 28 received 398
28 days ago
Farsi/Persian Gotham - فصل سوم
(2016)
TV   0 comments 34 received 736
29 days ago
Farsi/Persian The Strain - فصل سوم
(2016)
TV   0 comments 39 received 643
9/26/2016
Farsi/Persian Ghostbusters
(2016)
    1 comments 22 received 749
9/25/2016
Farsi/Persian Into the Forest
(2015)
Blu-ray   0 comments 16 received 345
9/24/2016
Farsi/Persian Gotham - فصل سوم
(2016)
Web   0 comments 11 received 153
9/22/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    2 comments 25 received 575
9/21/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل دوم
(2014)
TV   0 comments 5 received 59
9/21/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   3 comments 31 received 774
9/20/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    0 comments 8 received 168
9/17/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 8 received 101
9/15/2016
Farsi/Persian Blindspot - فصل دوم
(2016)
TV   0 comments 30 received 719
9/15/2016
Farsi/Persian The Secret Life of Pets
(2016)
Web   0 comments 13 received 322
9/15/2016
Farsi/Persian Luke Cage - فصل اول
(2016)
    0 comments 8 received 96
9/13/2016
Farsi/Persian Narcos - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 25 received 648
9/11/2016
Farsi/Persian Warcraft
(2016)
Blu-ray   2 comments 22 received 696
9/10/2016
Farsi/Persian Sia - The Greatest
(2016)
    0 comments 9 received 63
9/10/2016
Farsi/Persian The Shallows
(2016)
Blu-ray   1 comments 21 received 694
9/10/2016