دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Death Stroke (406)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Deadpool
(2016)
Blu-ray   8 comments 68 received 3,442
4/27/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    7 comments 28 received 399
28 days ago
Farsi/Persian The Strain - فصل سوم
(2016)
TV   5 comments 33 received 552
3 days ago
Farsi/Persian Luke Cage - فصل اول
(2016)
Web   4 comments 45 received 656
24 days ago
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    4 comments 24 received 620
5/19/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   3 comments 31 received 778
9/20/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    2 comments 25 received 577
9/21/2016
Farsi/Persian The Bridge (Die Brücke / Bruecke)
(1959)
Blu-ray   2 comments 12 received 53
8/25/2016
Farsi/Persian Warcraft
(2016)
Blu-ray   2 comments 22 received 698
9/10/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   2 comments 17 received 345
5/13/2016
Farsi/Persian Lip Sync Battle - Season Two
(2016)
TV   2 comments 11 received 144
5/17/2016
Farsi/Persian Toy Story of Terror
(2013)
Blu-ray   2 comments 13 received 823
8/11/2014
Farsi/Persian How to Train Your Dragon 2
(2014)
    1 comments 23 received 1,728
9/4/2014
Farsi/Persian Teenage Mutant Ninja Turtles
(2014)
Cam   1 comments 18 received 1,099
9/4/2014
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل دوم
(2014)
    1 comments 43 received 1,307
10/2/2014
Farsi/Persian Red Band Society - فصل اول
(2014)
    1 comments 13 received 222
10/14/2014
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل دوم
(2014)
    1 comments 41 received 1,170
10/20/2014
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل دوم
(2014)
    1 comments 29 received 916
10/31/2014
Farsi/Persian The Flash - فصل اول
(2014)
    1 comments 28 received 1,467
11/13/2014
Farsi/Persian Kingdom - فصل اول
(2014)
    1 comments 17 received 429
11/22/2014
English Hollidaysburg
(2014)
    1 comments 11 received 801
1/18/2015
Farsi/Persian Agent Carter - فصل اول
(2015)
Web   1 comments 15 received 288
2/5/2015
English American Heist
(2014)
    1 comments 46 received 18,618
2/8/2015
Farsi/Persian Into the Woods
(2014)
Blu-ray   1 comments 29 received 2,264
3/14/2015
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل دوم
(2014)
TV   1 comments 26 received 744
3/19/2015
Farsi/Persian Agent Carter - فصل اول
(2015)
    1 comments 17 received 533
3/19/2015
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل دوم
(2014)
TV   1 comments 36 received 908
4/9/2015
Farsi/Persian Orphan Black - فصل سوم
(2015)
    1 comments 21 received 208
4/26/2015
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل دوم
(2014)
Web   1 comments 11 received 295
5/14/2015
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل دوم
(2014)
TV   1 comments 25 received 775
3/26/2015
Farsi/Persian Nightwing: The Series
(2014)
    1 comments 14 received 136
1/6/2015
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل دوم
(2014)
    1 comments 26 received 1,017
5/14/2015
Farsi/Persian Cinderella
(2015)
Blu-ray   1 comments 19 received 2,185
6/19/2015
Farsi/Persian Sense8 - فصل اول
(2015)
    1 comments 7 received 146
6/30/2015
Farsi/Persian Tom and Jerry: Spy Quest
(2015)
Web   1 comments 15 received 379
7/8/2015
Farsi/Persian Heroes Reborn - فصل اول
(2015)
TV   1 comments 35 received 840
9/25/2015