دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Death Stroke (515)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian The Flash - فصل سوم
(2016)
TV   12 comments 39 received 968
15 days ago
Farsi/Persian The 74th Golden Globe Awards
(2017)
TV   11 comments 40 received 721
1/24/2017
Farsi/Persian Deadpool
(2016)
Blu-ray   8 comments 70 received 3,909
4/27/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    7 comments 31 received 588
9/29/2016
Farsi/Persian Sherlock - فصل چهارم
(2017)
TV   5 comments 29 received 910
1/2/2017
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    5 comments 29 received 593
2/3/2017
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    4 comments 24 received 697
5/19/2016
Farsi/Persian Now You See Me 2
(2016)
Blu-ray   4 comments 19 received 2,738
8/25/2016
Farsi/Persian Luke Cage - فصل اول
(2016)
Web   4 comments 47 received 810
10/3/2016
Farsi/Persian The Strain - فصل سوم
(2016)
TV   4 comments 40 received 813
10/24/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   4 comments 24 received 1,162
11/30/2016
Farsi/Persian Legion - فصل اول
(2017)
TV   4 comments 31 received 721
2/16/2017
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    4 comments 22 received 408
4/5/2017
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   3 comments 32 received 1,117
9/20/2016
Farsi/Persian Mechanic: Resurrection
(2016)
Blu-ray   3 comments 57 received 3,538
11/11/2016
Farsi/Persian The Affair - فصل سوم
(2014)
TV   3 comments 16 received 495
11/25/2016
Farsi/Persian Iron Fist - فصل اول
(2017)
    3 comments 34 received 639
3/17/2017
Farsi/Persian Toy Story of Terror
(2013)
Blu-ray   2 comments 13 received 889
8/11/2014
Farsi/Persian How to Train Your Dragon 2
(2014)
Blu-ray   2 comments 8 received 282
3/29/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   2 comments 17 received 426
5/13/2016
Farsi/Persian Lip Sync Battle - فصل دوم
(2016)
TV   2 comments 10 received 182
5/17/2016
Farsi/Persian The Bridge (Die Brücke / Bruecke)
(1959)
Blu-ray   2 comments 13 received 75
8/25/2016
Farsi/Persian Warcraft
(2016)
Blu-ray   2 comments 23 received 876
9/10/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    2 comments 29 received 856
9/21/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
TV   2 comments 27 received 758
11/4/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   2 comments 31 received 1,109
11/9/2016
Farsi/Persian Doctor Strange
(2016)
    2 comments 19 received 1,310
11/20/2016
Farsi/Persian Gotham - فصل سوم
(2016)
TV   2 comments 32 received 800
11/22/2016
Farsi/Persian The Edge of Seventeen
(2016)
Web   2 comments 21 received 1,191
1/31/2017
Farsi/Persian Legion - فصل اول
(2017)
TV   2 comments 28 received 623
2/23/2017
Farsi/Persian Legion - فصل اول
(2017)
TV   2 comments 31 received 584
3/23/2017
Farsi/Persian Boyka: Undisputed IV
(2016)
Web   2 comments 20 received 1,303
4/9/2017
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   2 comments 22 received 661
16 days ago
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   2 comments 20 received 462
8 days ago
Farsi/Persian How to Train Your Dragon 2
(2014)
    1 comments 24 received 1,763
9/4/2014
Farsi/Persian Teenage Mutant Ninja Turtles
(2014)
Cam   1 comments 18 received 1,119
9/4/2014