دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Death Stroke (460)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Embers
(2015)
Web   0 comments 14 received 212
8/4/2016
Farsi/Persian Kingdom - فصل دوم
(2015)
Web   0 comments 9 received 104
8/1/2016
Farsi/Persian Kingdom - فصل دوم
(2015)
TV   0 comments 13 received 170
7/31/2016
Farsi/Persian Into the Forest
(2015)
Web   0 comments 24 received 440
7/30/2016
Farsi/Persian Mr. Robot - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 15 received 375
7/29/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
Web   0 comments 6 received 95
7/29/2016
Farsi/Persian Doctor Strange
(2016)
    0 comments 6 received 126
7/25/2016
Farsi/Persian Sherlock - فصل چهارم
(2017)
    0 comments 10 received 450
7/25/2016
Farsi/Persian Wonder Woman
(2017)
    0 comments 12 received 95
7/24/2016
Farsi/Persian Justice League
(2017)
    0 comments 11 received 108
7/24/2016
Farsi/Persian Stranger Things - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 41 received 1,454
7/16/2016
Farsi/Persian Criminal
(2016)
Blu-ray   0 comments 21 received 1,508
7/14/2016
Farsi/Persian Mr. Robot - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 26 received 566
7/14/2016
Farsi/Persian Mr. Robot - فصل دوم
(2016)
TV   0 comments 39 received 940
7/14/2016
Farsi/Persian Marco Polo - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 19 received 322
7/7/2016
Farsi/Persian The Shallows
(2016)
Telesync   0 comments 16 received 362
7/3/2016
Farsi/Persian Batman v Superman: Dawn of Justice
(2016)
Web   0 comments 17 received 1,450
7/3/2016
Farsi/Persian Marco Polo - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 25 received 330
7/3/2016
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 14 received 249
7/1/2016
Farsi/Persian Animal Kingdom (US) - فصل اول
(2016)
TV   1 comments 19 received 300
6/24/2016
Farsi/Persian Animal Kingdom (US) - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 21 received 333
6/21/2016
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 10 received 119
6/20/2016
Farsi/Persian Orange is the New Black - فصل چهارم
(2016)
Web   0 comments 31 received 400
6/18/2016
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 14 received 259
6/15/2016
Farsi/Persian Cell
(2016)
Web   0 comments 18 received 630
6/13/2016
Farsi/Persian Outcast - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 26 received 603
6/11/2016
Farsi/Persian Midnight Special
(2016)
Web   0 comments 14 received 749
6/8/2016
Farsi/Persian Animal Kingdom (US) - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 22 received 377
6/6/2016
Farsi/Persian 10 Cloverfield Lane
(2016)
Blu-ray   0 comments 28 received 948
6/4/2016
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 17 received 265
6/4/2016
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 11 received 143
6/3/2016
Farsi/Persian Blindspot - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 26 received 909
5/24/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 14 received 359
5/21/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    0 comments 18 received 486
5/20/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    4 comments 24 received 670
5/19/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
    1 comments 22 received 394
5/19/2016