دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Death Stroke (444)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Batman v Superman: Dawn of Justice
(2016)
Web   0 comments 17 received 1,431
7/3/2016
Farsi/Persian Marco Polo - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 25 received 325
7/3/2016
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 14 received 244
7/1/2016
Farsi/Persian Animal Kingdom (US) - فصل اول
(2016)
TV   1 comments 19 received 298
6/24/2016
Farsi/Persian Animal Kingdom (US) - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 21 received 332
6/21/2016
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 10 received 116
6/20/2016
Farsi/Persian Orange is the New Black - فصل چهارم
(2016)
Web   0 comments 31 received 396
6/18/2016
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 14 received 254
6/15/2016
Farsi/Persian Cell
(2016)
Web   0 comments 18 received 622
6/13/2016
Farsi/Persian Outcast - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 26 received 602
6/11/2016
Farsi/Persian Midnight Special
(2016)
Web   0 comments 14 received 733
6/8/2016
Farsi/Persian Animal Kingdom (US) - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 22 received 374
6/6/2016
Farsi/Persian 10 Cloverfield Lane
(2016)
Blu-ray   0 comments 28 received 929
6/4/2016
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 17 received 262
6/4/2016
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 11 received 141
6/3/2016
Farsi/Persian Blindspot - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 26 received 899
5/24/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 14 received 348
5/21/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    0 comments 18 received 462
5/20/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    4 comments 24 received 659
5/19/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
    1 comments 22 received 388
5/19/2016
Farsi/Persian Prison Break: Sequel - فصل اول
(2017)
    0 comments 12 received 158
5/17/2016
Farsi/Persian Lip Sync Battle - فصل دوم
(2016)
TV   2 comments 10 received 165
5/17/2016
Farsi/Persian DC's Legends of Tomorrow - فصل اول
(2015)
TV   2 comments 17 received 395
5/13/2016
Farsi/Persian Blindspot - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 23 received 959
5/13/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    0 comments 18 received 645
5/12/2016
Farsi/Persian Marseille - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 13 received 108
5/7/2016
Farsi/Persian Midnight Special
(2016)
DVD   0 comments 10 received 621
5/2/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    0 comments 17 received 671
4/29/2016
Farsi/Persian Damien - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 12 received 255
4/27/2016
Farsi/Persian Deadpool
(2016)
Blu-ray   8 comments 69 received 3,666
4/27/2016
Farsi/Persian Deadpool
(2016)
Web   0 comments 30 received 2,056
4/26/2016
Farsi/Persian Damien - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 12 received 233
4/21/2016
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
    0 comments 13 received 439
4/16/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
    0 comments 24 received 1,053
4/14/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل سوم
(2015)
TV   0 comments 11 received 378
4/14/2016
Farsi/Persian Suicide Squad
(2016)
    0 comments 4 received 238
4/13/2016