دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Death Stroke (460)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    7 comments 31 received 523
9/29/2016
Farsi/Persian Gotham - فصل سوم
(2016)
TV   0 comments 36 received 922
9/27/2016
Farsi/Persian The Strain - فصل سوم
(2016)
TV   0 comments 40 received 754
9/26/2016
Farsi/Persian Ghostbusters
(2016)
    1 comments 22 received 926
9/25/2016
Farsi/Persian Into the Forest
(2015)
Blu-ray   0 comments 16 received 464
9/24/2016
Farsi/Persian Gotham - فصل سوم
(2016)
Web   0 comments 12 received 232
9/22/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    2 comments 28 received 771
9/21/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل دوم
(2014)
TV   0 comments 5 received 111
9/21/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   3 comments 32 received 1,012
9/20/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    0 comments 7 received 206
9/17/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 7 received 136
9/15/2016
Farsi/Persian Blindspot - فصل دوم
(2016)
TV   0 comments 34 received 927
9/15/2016
Farsi/Persian The Secret Life of Pets
(2016)
Web   0 comments 13 received 572
9/15/2016
Farsi/Persian Luke Cage - فصل اول
(2016)
    0 comments 8 received 114
9/13/2016
Farsi/Persian Narcos - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 26 received 778
9/11/2016
Farsi/Persian Warcraft
(2016)
Blu-ray   2 comments 22 received 820
9/10/2016
Farsi/Persian Sia - The Greatest
(2016)
    0 comments 11 received 78
9/10/2016
Farsi/Persian The Shallows
(2016)
Blu-ray   1 comments 21 received 889
9/10/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 8 received 233
9/10/2016
Farsi/Persian The Strain - فصل سوم
(2016)
Web   1 comments 13 received 197
9/8/2016
Farsi/Persian The Shallows
(2016)
Web   0 comments 19 received 568
9/8/2016
Farsi/Persian The Strain - فصل سوم
(2016)
TV   0 comments 27 received 684
9/5/2016
Farsi/Persian The Strain - فصل سوم
(2016)
TV   0 comments 13 received 180
9/5/2016
Farsi/Persian Deadpool
(2016)
Blu-ray   0 comments 10 received 331
9/5/2016
Farsi/Persian Skiptrace
(2016)
Web   0 comments 30 received 1,621
9/4/2016
Farsi/Persian Mr. Robot - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 13 received 401
9/1/2016
Farsi/Persian Marco Polo - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 12 received 316
8/29/2016
Farsi/Persian The Bridge (Die Brücke / Bruecke)
(1959)
Blu-ray   2 comments 13 received 69
8/25/2016
Farsi/Persian Now You See Me 2
(2016)
Blu-ray   1 comments 19 received 2,515
8/25/2016
Farsi/Persian Mr. Robot - فصل دوم
(2016)
TV   0 comments 27 received 760
8/25/2016
Farsi/Persian Outcast - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 6 received 86
8/24/2016
Farsi/Persian Marco Polo - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 7 received 120
8/24/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 3 received 208
8/24/2016
Farsi/Persian Outcast - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 19 received 328
8/7/2016
Farsi/Persian Warcraft
(2016)
    0 comments 10 received 911
8/7/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
Blu-ray   0 comments 18 received 1,133
8/6/2016