دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Death Stroke (530)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian The Originals - فصل چهارم
(2017)
Web   0 comments 9 received 154
4/30/2017
Farsi/Persian Fifty Shades Darker
(2017)
Blu-ray   1 comments 24 received 1,133
4/27/2017
Farsi/Persian The Flash - فصل سوم
(2016)
TV   1 comments 29 received 813
4/26/2017
Farsi/Persian Fifty Shades Darker
(2017)
Web   0 comments 12 received 612
4/26/2017
Farsi/Persian Gotham - فصل سوم
(2016)
TV   0 comments 28 received 823
4/25/2017
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    1 comments 20 received 434
4/20/2017
Farsi/Persian Prison Break: Sequel - فصل پنجم
(2017)
Web   0 comments 13 received 606
4/19/2017
Farsi/Persian Better Call Saul - فصل سوم
(2017)
Web   0 comments 13 received 380
4/18/2017
Farsi/Persian Prison Break: Sequel - فصل پنجم
(2017)
Web   0 comments 12 received 628
4/13/2017
Farsi/Persian La La Land
(2016)
Web   0 comments 11 received 421
4/11/2017
Farsi/Persian Thor: Ragnarok (Thor: Ragnarök)
(2017)
    0 comments 6 received 68
4/10/2017
Farsi/Persian Boyka: Undisputed IV
(2016)
Web   2 comments 21 received 1,413
4/9/2017
Farsi/Persian Alien: Covenant
(2017)
    0 comments 2 received 110
4/8/2017
Farsi/Persian Prison Break: Sequel - فصل پنجم
(2017)
Web   0 comments 13 received 503
4/6/2017
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    4 comments 22 received 445
4/5/2017
Farsi/Persian Prison Break: Sequel - فصل پنجم
(2017)
TV   0 comments 12 received 562
4/5/2017
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    0 comments 14 received 228
4/5/2017
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
Web   0 comments 5 received 510
4/3/2017
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 19 received 1,102
4/3/2017
Farsi/Persian The Originals - فصل چهارم
(2017)
Web   1 comments 28 received 1,224
4/1/2017
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
    0 comments 8 received 600
4/1/2017
Farsi/Persian Legion - فصل اول
(2017)
    0 comments 21 received 433
3/30/2017
Farsi/Persian Resident Evil: The Final Chapter
(2016)
Blu-ray   1 comments 25 received 976
3/24/2017
Farsi/Persian Legion - فصل اول
(2017)
TV   2 comments 31 received 604
3/23/2017
Farsi/Persian The Originals - فصل چهارم
(2017)
Web   1 comments 14 received 441
3/20/2017
Farsi/Persian Iron Fist - فصل اول
(2017)
    3 comments 34 received 663
3/17/2017
Farsi/Persian Why Him?
(2016)
Blu-ray   1 comments 39 received 1,430
3/16/2017
Farsi/Persian The Grand Tour - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 9 received 160
3/14/2017
Farsi/Persian Underworld: Blood Wars
(2017)
Blu-ray   1 comments 42 received 1,072
3/13/2017
Farsi/Persian Wonder Woman
(2017)
    0 comments 4 received 106
3/12/2017
Farsi/Persian La La Land
(2016)
DVD   0 comments 9 received 391
3/11/2017
Farsi/Persian Legion - فصل اول
(2017)
    0 comments 30 received 634
3/9/2017
Farsi/Persian Legion - فصل اول
(2017)
    0 comments 21 received 538
3/3/2017
Farsi/Persian Legion - فصل اول
(2017)
TV   2 comments 28 received 644
2/23/2017
Farsi/Persian Legion - فصل اول
(2017)
TV   4 comments 31 received 741
2/16/2017
Farsi/Persian Underworld: Blood Wars
(2017)
Web   0 comments 22 received 1,271
2/10/2017