دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Death Stroke (444)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Outcast - فصل اول
(2016)
    0 comments 8 received 102
10/31/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
Web   0 comments 17 received 1,100
10/31/2016
Farsi/Persian Luke Cage - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 34 received 366
10/26/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 10 received 985
10/26/2016
Farsi/Persian The Strain - فصل سوم
(2016)
TV   4 comments 40 received 777
10/24/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    0 comments 26 received 360
10/23/2016
Farsi/Persian Gotham - فصل سوم
(2016)
TV   0 comments 28 received 765
10/18/2016
Farsi/Persian Westworld - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 24 received 1,124
10/17/2016
Farsi/Persian Blindspot - فصل دوم
(2016)
TV   1 comments 41 received 846
10/14/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    1 comments 32 received 686
10/13/2016
Farsi/Persian Skiptrace
(2016)
Blu-ray   0 comments 24 received 1,239
10/12/2016
Farsi/Persian The Strain - فصل سوم
(2016)
TV   0 comments 37 received 824
10/10/2016
Farsi/Persian Westworld - فصل اول
(2016)
    0 comments 24 received 1,079
10/10/2016
Farsi/Persian Suicide Squad
(2016)
    0 comments 16 received 1,729
10/9/2016
Farsi/Persian Blindspot - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 13 received 335
10/7/2016
Farsi/Persian Westworld - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 9 received 461
10/7/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   0 comments 29 received 964
10/6/2016
Farsi/Persian Westworld - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 27 received 1,088
10/3/2016
Farsi/Persian Luke Cage - فصل اول
(2016)
Web   4 comments 48 received 763
10/3/2016
English Return of the Condor Hero (神雕侠侣 / Shin chou kyou ryo: Condor Hero)
(2001)
    0 comments 5 received 65
10/3/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    7 comments 30 received 497
9/29/2016
Farsi/Persian Gotham - فصل سوم
(2016)
TV   0 comments 35 received 891
9/27/2016
Farsi/Persian The Strain - فصل سوم
(2016)
TV   0 comments 40 received 745
9/26/2016
Farsi/Persian Ghostbusters
(2016)
    1 comments 22 received 898
9/25/2016
Farsi/Persian Into the Forest
(2015)
Blu-ray   0 comments 16 received 444
9/24/2016
Farsi/Persian Gotham - فصل سوم
(2016)
Web   0 comments 11 received 219
9/22/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    2 comments 27 received 734
9/21/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل دوم
(2014)
TV   0 comments 5 received 100
9/21/2016
Farsi/Persian Lucifer - فصل دوم
(2016)
TV   3 comments 32 received 978
9/20/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
    0 comments 8 received 192
9/17/2016
Farsi/Persian Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 8 received 125
9/15/2016
Farsi/Persian Blindspot - فصل دوم
(2016)
TV   0 comments 34 received 900
9/15/2016
Farsi/Persian The Secret Life of Pets
(2016)
Web   0 comments 13 received 547
9/15/2016
Farsi/Persian Luke Cage - فصل اول
(2016)
    0 comments 8 received 113
9/13/2016
Farsi/Persian Narcos - فصل دوم
(2016)
Web   0 comments 25 received 765
9/11/2016
Farsi/Persian Warcraft
(2016)
Blu-ray   2 comments 22 received 793
9/10/2016