دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی

« بازگشت به profile

Subtitles by oranous (88)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian The Children Are Watching Us (I Bambini ci guardano)
(1944)
DVD   0 comments 1 received 104
12/22/2014
Farsi/Persian The War Bride
(2001)
DVD   0 comments 2 received 71
12/9/2014
Farsi/Persian Antonia's Line
(1995)
DVD   0 comments 3 received 188
12/7/2014
Farsi/Persian Distance
(2001)
DVD   0 comments 3 received 81
12/5/2014
Farsi/Persian The Swamp (La ciénaga)
(2001)
DVD   0 comments 3 received 127
12/3/2014
Farsi/Persian Shirin in Love
(2014)
DVD   0 comments 3 received 273
12/1/2014
Farsi/Persian Rey muerto AKA Dead King
(1995)
    0 comments 1 received 59
11/29/2014
Farsi/Persian After Life (Wandâfuru raifu)
(1998)
DVD   0 comments 3 received 84
11/27/2014
Farsi/Persian Flashdance
(1983)
DVD   0 comments 3 received 170
11/24/2014
Farsi/Persian A Letter to Three Wives
(1949)
DVD   1 comments 4 received 175
11/23/2014
Farsi/Persian Intolerance
(1916)
DVD   0 comments 3 received 174
11/17/2014
Farsi/Persian Bérénice
(1954)
DVD   0 comments 4 received 60
11/17/2014
Farsi/Persian Gutshot Straight
(2014)
DVD   1 comments 8 received 1,045
11/15/2014
Farsi/Persian Hasan Arbakesh
(1965)
DVD   0 comments 4 received 64
11/9/2014
Farsi/Persian The Bitter Tears of Petra von Kant (Die bitteren Tränen der Petra von Kant)
(1972)
DVD   0 comments 4 received 224
8/20/2014
Farsi/Persian Erotikon
(1920)
DVD   0 comments 2 received 97
8/9/2014
Farsi/Persian Caníbal
(2013)
DVD   0 comments 4 received 274
8/7/2014
Farsi/Persian The Quiet Ones
(2014)
DVD   0 comments 4 received 713
8/6/2014
Farsi/Persian God's Not Dead
(2014)
DVD   1 comments 4 received 368
8/5/2014
Farsi/Persian Jodi Breakers
(2012)
    0 comments 1 received 154
8/1/2014
Farsi/Persian Cross Bearer
(2012)
DVD   0 comments 3 received 614
7/29/2014
Farsi/Persian Brightest Star
(2013)
DVD   0 comments 1 received 462
7/28/2014
Farsi/Persian Chalo Dilli
(2011)
DVD   0 comments 1 received 149
7/26/2014
Farsi/Persian Gun Woman (女体銃)
(2014)
DVD   1 comments 11 received 978
7/3/2014
Farsi/Persian Mara
(2012)
DVD   0 comments 0 received 74
7/1/2014
Farsi/Persian Road to Paloma
(2014)
DVD   0 comments 1 received 278
6/30/2014
Farsi/Persian Bad Words
(2014)
DVD   0 comments 0 received 265
6/29/2014
Farsi/Persian Twentieth Century
(1934)
DVD   0 comments 2 received 139
6/25/2014
Farsi/Persian The Russian Dolls (Les poupées russes)
(2005)
Blu-ray   0 comments 4 received 307
6/12/2014
Farsi/Persian Noah
(2014)
Cam   0 comments 6 received 1,205
5/12/2014
Farsi/Persian Fantômas: In the Shadow of the Guillotine (Fantomas - All'ombra della ghigliottina)
(1913)
DVD   0 comments 5 received 62
5/9/2014
Farsi/Persian Feu Mathias Pascal (The Living Dead Man)
(1926)
DVD   0 comments 3 received 67
4/30/2014
Farsi/Persian Finis terrae
(1929)
DVD   0 comments 3 received 74
4/10/2014
Farsi/Persian True Heart Susie
(1919)
DVD   0 comments 3 received 62
4/7/2014
Farsi/Persian The Nut Job
(2014)
Cam   1 comments 4 received 984
3/12/2014
Farsi/Persian The Selfish Giant
(2013)
DVD   1 comments 5 received 474
3/10/2014