دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Aram Matin (183)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Mechanic: Resurrection
(2016)
Blu-ray   0 comments 21 received 2,589
11/10/2016
Farsi/Persian Lucy
(2014)
Blu-ray   0 comments 22 received 2,320
11/23/2014
Farsi/Persian Spy
(2015)
Blu-ray   0 comments 33 received 2,201
9/15/2015
Farsi/Persian Avengers: Age of Ultron
(2015)
Blu-ray   0 comments 30 received 2,191
9/9/2015
Farsi/Persian Mechanic: Resurrection
(2016)
Telesync   0 comments 5 received 2,109
10/8/2016
Farsi/Persian Southpaw
(2015)
Web   0 comments 49 received 1,777
8/30/2015
Farsi/Persian Zulu
(2013)
Blu-ray   1 comments 38 received 1,757
5/10/2014
Farsi/Persian Southpaw
(2015)
Blu-ray   0 comments 26 received 1,679
10/3/2015
Farsi/Persian The Huntsman Winter's War
(2016)
Web   0 comments 12 received 1,644
6/17/2016
Farsi/Persian Pound of Flesh
(2015)
Blu-ray   0 comments 27 received 1,608
6/12/2015
Farsi/Persian Captain America: Civil War
(2016)
Blu-ray   0 comments 15 received 1,590
8/29/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 20 received 1,589
12/5/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 15 received 1,586
11/28/2016
Farsi/Persian The Boy
(2016)
Blu-ray   3 comments 20 received 1,577
4/27/2016
Farsi/Persian The Huntsman Winter's War
(2016)
Web   0 comments 8 received 1,562
5/16/2016
Farsi/Persian Central Intelligence
(2016)
Blu-ray   0 comments 15 received 1,481
9/13/2016
Farsi/Persian Skiptrace
(2016)
Web   0 comments 10 received 1,473
9/6/2016
Farsi/Persian Spy
(2015)
Web   1 comments 19 received 1,469
9/2/2015
Farsi/Persian Suicide Squad
(2016)
Cam   0 comments 10 received 1,359
8/25/2016
Farsi/Persian Free Fall
(2014)
Blu-ray   1 comments 18 received 1,322
12/2/2014
Farsi/Persian Captain America: Civil War
(2016)
Telesync   0 comments 8 received 1,313
5/23/2016
Farsi/Persian Violet & Daisy
(2013)
Blu-ray   1 comments 15 received 1,310
11/19/2013
Farsi/Persian The Boy
(2016)
Web   0 comments 13 received 1,296
4/17/2016
Farsi/Persian Ghostbusters
(2016)
Blu-ray   0 comments 15 received 1,293
9/28/2016
Farsi/Persian Beneath
(2013)
Blu-ray   0 comments 17 received 1,289
11/2/2013
Farsi/Persian Central Intelligence
(2016)
Web   0 comments 8 received 1,271
9/1/2016
Farsi/Persian Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
(2016)
Blu-ray   0 comments 14 received 1,266
9/9/2016
Farsi/Persian Batman v Superman: Dawn of Justice
(2016)
Web   0 comments 11 received 1,257
6/29/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 23 received 1,254
2/13/2017
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 18 received 1,247
2/27/2017
Farsi/Persian Insidious: Chapter 3
(2015)
Blu-ray   1 comments 16 received 1,233
9/19/2015
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 17 received 1,231
11/7/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 12 received 1,203
11/21/2016
Farsi/Persian Central Intelligence
(2016)
Telesync   0 comments 7 received 1,156
8/19/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
Blu-ray   0 comments 18 received 1,146
8/6/2016
Farsi/Persian Mechanic: Resurrection
(2016)
Web   0 comments 8 received 1,115
11/8/2016