دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Aram Matin (144)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Lucy
(2014)
Blu-ray   0 comments 21 received 2,269
11/23/2014
Farsi/Persian Avengers: Age of Ultron
(2015)
Blu-ray   0 comments 29 received 2,100
9/9/2015
Farsi/Persian Spy
(2015)
Blu-ray   0 comments 32 received 2,097
9/15/2015
Farsi/Persian Mechanic: Resurrection
(2016)
Blu-ray   0 comments 16 received 1,866
27 days ago
Farsi/Persian Southpaw
(2015)
Web   0 comments 48 received 1,730
8/30/2015
Farsi/Persian Zulu
(2013)
Blu-ray   1 comments 37 received 1,727
5/10/2014
Farsi/Persian Mechanic: Resurrection
(2016)
Telesync   0 comments 4 received 1,708
10/8/2016
Farsi/Persian Southpaw
(2015)
Blu-ray   0 comments 25 received 1,600
10/3/2015
Farsi/Persian Pound of Flesh
(2015)
Blu-ray   0 comments 25 received 1,547
6/12/2015
Farsi/Persian The Huntsman Winter's War
(2016)
Web   0 comments 11 received 1,494
6/17/2016
Farsi/Persian The Huntsman Winter's War
(2016)
Web   0 comments 8 received 1,473
5/16/2016
Farsi/Persian Captain America: Civil War
(2016)
Blu-ray   0 comments 12 received 1,441
8/29/2016
Farsi/Persian The Boy
(2016)
Blu-ray   3 comments 19 received 1,417
4/27/2016
Farsi/Persian Spy
(2015)
Web   1 comments 18 received 1,390
9/2/2015
Farsi/Persian Violet & Daisy
(2013)
Blu-ray   1 comments 14 received 1,282
11/19/2013
Farsi/Persian Free Fall
(2014)
Blu-ray   1 comments 17 received 1,278
12/2/2014
Farsi/Persian Beneath
(2013)
Blu-ray   0 comments 16 received 1,260
11/2/2013
Farsi/Persian Skiptrace
(2016)
Web   0 comments 8 received 1,238
9/6/2016
Farsi/Persian Central Intelligence
(2016)
Blu-ray   0 comments 14 received 1,221
9/13/2016
Farsi/Persian Captain America: Civil War
(2016)
Telesync   0 comments 7 received 1,220
5/23/2016
Farsi/Persian The Boy
(2016)
Web   0 comments 12 received 1,211
4/17/2016
Farsi/Persian Batman v Superman: Dawn of Justice
(2016)
Web   0 comments 10 received 1,169
6/29/2016
Farsi/Persian Central Intelligence
(2016)
Web   0 comments 7 received 1,137
9/1/2016
Farsi/Persian Insidious: Chapter 3
(2015)
Blu-ray   1 comments 13 received 1,127
9/19/2015
Farsi/Persian Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
(2016)
Blu-ray   0 comments 13 received 1,126
9/9/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 14 received 1,105
10 days ago
Farsi/Persian Jurassic World
(2015)
Blu-ray   0 comments 19 received 1,071
9/25/2015
Farsi/Persian Ghostbusters
(2016)
Blu-ray   0 comments 12 received 1,051
9/28/2016
Farsi/Persian Insidious: Chapter 3
(2015)
Web   1 comments 21 received 1,044
6/27/2015
Farsi/Persian Furious 7
(2015)
Web   0 comments 21 received 1,036
7/9/2015
Farsi/Persian Suicide Squad
(2016)
Cam   0 comments 8 received 1,024
8/25/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
Blu-ray   0 comments 17 received 1,022
8/6/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 15 received 1,009
11/7/2016
Farsi/Persian Central Intelligence
(2016)
Telesync   0 comments 6 received 998
8/19/2016
Farsi/Persian Jurassic World
(2015)
Cam   0 comments 22 received 997
6/21/2015
Farsi/Persian Vendetta
(2013)
Blu-ray   1 comments 11 received 988
4/8/2014