دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Aram Matin (185)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian The Boy
(2016)
Blu-ray   3 comments 20 received 1,602
4/27/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   3 comments 18 received 933
10/31/2016
Farsi/Persian Terror at the Opera (Opera)
(1987)
DVD   2 comments 3 received 120
7/4/2014
Farsi/Persian Carnage Park
(2016)
Blu-ray   2 comments 7 received 332
11/3/2016
Farsi/Persian Doctor Strange
(2016)
DVD   2 comments 17 received 561
1/25/2017
Farsi/Persian Doctor Strange
(2016)
Web   2 comments 7 received 441
2/14/2017
Farsi/Persian Violet & Daisy
(2013)
Blu-ray   1 comments 15 received 1,315
11/19/2013
Farsi/Persian The Bad Seed
(1956)
Blu-ray   1 comments 7 received 181
1/17/2014
Farsi/Persian Candyman
(1992)
Blu-ray   1 comments 8 received 345
1/31/2014
Farsi/Persian Antisocial
(2013)
Blu-ray   1 comments 5 received 733
3/14/2014
Farsi/Persian Vendetta
(2013)
Blu-ray   1 comments 12 received 1,016
4/8/2014
Farsi/Persian The Changeling
(1980)
DVD   1 comments 7 received 184
4/19/2014
Farsi/Persian Firestarter
(1984)
Blu-ray   1 comments 6 received 238
5/3/2014
Farsi/Persian Zulu
(2013)
Blu-ray   1 comments 38 received 1,763
5/10/2014
Farsi/Persian The Assets - فصل اول
(2014)
Blu-ray   1 comments 10 received 244
6/2/2014
Farsi/Persian Black Sabbath (I tre volti della paura)
(1963)
Blu-ray   1 comments 7 received 173
7/12/2014
Farsi/Persian Ouija
(2014)
Web   1 comments 6 received 1,010
11/18/2014
Farsi/Persian Free Fall
(2014)
Blu-ray   1 comments 18 received 1,331
12/2/2014
Farsi/Persian Insidious: Chapter 3
(2015)
Web   1 comments 22 received 1,098
6/27/2015
Farsi/Persian Spy
(2015)
Web   1 comments 20 received 1,487
9/2/2015
Farsi/Persian Insidious: Chapter 3
(2015)
Blu-ray   1 comments 16 received 1,253
9/19/2015
Farsi/Persian Sinister 2
(2015)
Blu-ray   1 comments 18 received 1,050
12/16/2015
Farsi/Persian Paranormal Activity: The Ghost Dimension
(2015)
Web   1 comments 12 received 694
12/19/2015
Farsi/Persian Paranormal Activity: The Ghost Dimension
(2015)
Blu-ray   1 comments 16 received 853
12/30/2015
Farsi/Persian Goosebumps
(2015)
Blu-ray   1 comments 16 received 1,011
1/12/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   1 comments 14 received 715
10/24/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
Web   1 comments 14 received 863
12/12/2016
Farsi/Persian Train to Busan (부산행 / BusanHaeng)
(2016)
Blu-ray   1 comments 18 received 979
12/18/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
Web   1 comments 8 received 433
3/21/2017
Farsi/Persian Rings
(2017)
Blu-ray   1 comments 17 received 540
4/21/2017
Farsi/Persian Beneath
(2013)
Blu-ray   0 comments 17 received 1,291
11/2/2013
Farsi/Persian Lizzie
(2013)
Blu-ray   0 comments 4 received 808
11/5/2013
Farsi/Persian The Wild Blue Yonder
(2005)
DVD   0 comments 6 received 144
6/7/2014
Farsi/Persian Black Sabbath (I tre volti della paura)
(1963)
DVD   0 comments 8 received 191
7/6/2014
Farsi/Persian The Canal
(2014)
Web   0 comments 17 received 634
10/14/2014
Farsi/Persian Inferno
(1980)
Blu-ray   0 comments 7 received 186
11/15/2014