دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Aram Matin (173)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
Web   0 comments 7 received 741
11/21/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 12 received 1,165
11/21/2016
Farsi/Persian Suicide Squad
(2016)
Web   0 comments 6 received 1,026
11/17/2016
Farsi/Persian The BFG
(2016)
Blu-ray   0 comments 9 received 773
11/16/2016
Farsi/Persian Pete's Dragon
(2016)
Blu-ray   0 comments 11 received 1,018
11/16/2016
Farsi/Persian Suicide Squad
(2016)
Web   0 comments 4 received 624
11/15/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
Web   0 comments 18 received 1,006
11/14/2016
Farsi/Persian Mechanic: Resurrection
(2016)
Blu-ray   0 comments 21 received 2,517
11/10/2016
Farsi/Persian Mechanic: Resurrection
(2016)
Web   0 comments 8 received 1,075
11/8/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
Web   0 comments 11 received 711
11/7/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 17 received 1,211
11/7/2016
Farsi/Persian Pete's Dragon
(2016)
Telesync   0 comments 3 received 339
11/5/2016
Farsi/Persian Carnage Park
(2016)
Blu-ray   2 comments 7 received 311
11/3/2016
Farsi/Persian The BFG
(2016)
Web   0 comments 7 received 520
10/31/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
Web   0 comments 12 received 624
10/31/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   3 comments 18 received 902
10/31/2016
Farsi/Persian Kickboxer: Vengeance
(2016)
Blu-ray   0 comments 16 received 831
10/28/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 11 received 830
10/25/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
Web   0 comments 8 received 463
10/24/2016
Farsi/Persian The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   1 comments 14 received 695
10/24/2016
Farsi/Persian Skiptrace
(2016)
Blu-ray   0 comments 9 received 994
10/12/2016
Farsi/Persian Mechanic: Resurrection
(2016)
Telesync   0 comments 5 received 2,062
10/8/2016
Farsi/Persian Suicide Squad
(2016)
    0 comments 7 received 957
10/7/2016
Farsi/Persian Daylight's End
(2016)
Blu-ray   0 comments 9 received 355
10/5/2016
Farsi/Persian Ghostbusters
(2016)
Blu-ray   0 comments 15 received 1,262
9/28/2016
Farsi/Persian Ghostbusters
(2016)
Web   0 comments 10 received 581
9/26/2016
Farsi/Persian Train to Busan (부산행 / BusanHaeng)
(2016)
Web   0 comments 12 received 837
9/15/2016
Farsi/Persian Kickboxer: Vengeance
(2016)
Web   0 comments 11 received 764
9/13/2016
Farsi/Persian Central Intelligence
(2016)
Blu-ray   0 comments 15 received 1,427
9/13/2016
Farsi/Persian The Shallows
(2016)
Blu-ray   0 comments 8 received 660
9/10/2016
Farsi/Persian Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
(2016)
Blu-ray   0 comments 14 received 1,238
9/9/2016
Farsi/Persian Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
(2016)
Web   0 comments 8 received 630
9/9/2016
Farsi/Persian The Shallows
(2016)
Web   0 comments 5 received 422
9/8/2016
Farsi/Persian Skiptrace
(2016)
Web   0 comments 9 received 1,442
9/6/2016
Farsi/Persian Central Intelligence
(2016)
Web   0 comments 8 received 1,248
9/1/2016
Farsi/Persian Captain America: Civil War
(2016)
Blu-ray   0 comments 15 received 1,564
8/29/2016