دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی

« بازگشت به profile

Subtitles by Eri_SiGMA (130)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Paul Blart: Mall Cop 2
(2015)
Blu-ray   1 comments 44 received 3,059
6/28/2015
Farsi/Persian Lucy
(2014)
Web   0 comments 16 received 3,058
10/10/2014
Farsi/Persian Money Monster
(2016)
Blu-ray   0 comments 60 received 2,562
8/12/2016
Farsi/Persian Mortdecai
(2015)
Web   2 comments 35 received 2,392
4/18/2015
Farsi/Persian Mortdecai
(2015)
Blu-ray   1 comments 33 received 2,370
4/28/2015
Farsi/Persian Neighbors 2: Sorority Rising
(2016)
Blu-ray   2 comments 56 received 2,370
8/23/2016
Farsi/Persian Guardians of the Galaxy
(2014)
Blu-ray   0 comments 20 received 2,363
11/16/2014
Farsi/Persian The Fault in Our Stars
(2014)
Blu-ray   0 comments 36 received 2,220
8/27/2014
Farsi/Persian San Andreas
(2015)
Web   1 comments 20 received 2,202
8/27/2015
Farsi/Persian Terminator: Genisys
(2015)
Blu-ray   1 comments 33 received 2,163
9/25/2015
Farsi/Persian Blackhat
(2015)
Blu-ray   0 comments 20 received 2,125
5/7/2015
Farsi/Persian The Angry Birds Movie
(2016)
Blu-ray   0 comments 46 received 2,044
7/27/2016
Farsi/Persian Creed
(2015)
DVD   0 comments 28 received 1,953
12/25/2015
Farsi/Persian The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water
(2015)
Blu-ray   0 comments 26 received 1,934
5/20/2015
Farsi/Persian Zootopia
(2016)
Web   1 comments 15 received 1,915
5/18/2016
Farsi/Persian Southpaw
(2015)
Blu-ray   1 comments 24 received 1,855
10/5/2015
Farsi/Persian Interstellar
(2014)
Blu-ray   1 comments 19 received 1,850
3/15/2015
Farsi/Persian The Conjuring 2
(2016)
Telesync   2 comments 21 received 1,850
6/18/2016
Farsi/Persian The Gift
(2015)
Blu-ray   0 comments 51 received 1,727
10/28/2015
Farsi/Persian American Sniper
(2014)
Web   1 comments 22 received 1,716
4/16/2015
Farsi/Persian The Intern
(2015)
Web   0 comments 37 received 1,692
12/22/2015
Farsi/Persian Tak3n
(2015)
Web   1 comments 15 received 1,677
1/26/2015
Farsi/Persian Annie
(2014)
Blu-ray   0 comments 40 received 1,648
3/3/2015
Farsi/Persian Poltergeist
(2015)
Blu-ray   0 comments 31 received 1,594
9/11/2015
Farsi/Persian Annabelle
(2014)
Blu-ray   0 comments 18 received 1,587
1/8/2015
Farsi/Persian Annabelle
(2014)
Web   0 comments 26 received 1,581
12/19/2014
Farsi/Persian Jurassic World
(2015)
Blu-ray   0 comments 21 received 1,547
9/26/2015
Farsi/Persian Palo Alto
(2013)
Blu-ray   0 comments 24 received 1,541
10/21/2014
Farsi/Persian American Sniper
(2014)
Web   1 comments 19 received 1,540
3/31/2015
Farsi/Persian Regression
(2015)
Blu-ray   0 comments 26 received 1,533
1/25/2016
Farsi/Persian Victor Frankenstein
(2015)
Web   0 comments 30 received 1,507
2/21/2016
Farsi/Persian The Lazarus Effect
(2015)
Blu-ray   0 comments 45 received 1,495
5/30/2015
Farsi/Persian Hitman: Agent 47
(2015)
Blu-ray   0 comments 15 received 1,484
11/23/2015
Farsi/Persian Jurassic World
(2015)
Web   0 comments 19 received 1,480
9/10/2015
Farsi/Persian The Brothers Grimsby
(2016)
Blu-ray   3 comments 33 received 1,478
6/2/2016
Farsi/Persian Me Before You
(2016)
Blu-ray   0 comments 15 received 1,444
8/17/2016