دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Eri_SiGMA (149)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 26 received 490
12/7/2015
Farsi/Persian Sinister 2
(2015)
Web   0 comments 21 received 1,029
12/2/2015
Farsi/Persian Hitman: Agent 47
(2015)
Blu-ray   0 comments 14 received 1,637
11/23/2015
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 23 received 642
11/23/2015
Farsi/Persian The Hallow (The Woods)
(2015)
Web   0 comments 21 received 950
11/20/2015
Farsi/Persian Hitman: Agent 47
(2015)
Blu-ray   0 comments 18 received 1,132
11/17/2015
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 37 received 927
11/1/2015
Farsi/Persian The Gift
(2015)
Blu-ray   0 comments 50 received 1,923
10/28/2015
Farsi/Persian Hitman: Agent 47
(2015)
Web   0 comments 15 received 1,485
10/24/2015
Farsi/Persian Pixels
(2015)
Web   0 comments 11 received 854
10/12/2015
Farsi/Persian Southpaw
(2015)
Blu-ray   1 comments 23 received 2,029
10/5/2015
Farsi/Persian Southpaw
(2015)
Blu-ray   0 comments 16 received 673
10/3/2015
Farsi/Persian The Gallows
(2015)
Blu-ray   0 comments 15 received 572
10/3/2015
Farsi/Persian Jurassic World
(2015)
Blu-ray   0 comments 20 received 1,654
9/26/2015
Farsi/Persian Terminator: Genisys
(2015)
Blu-ray   1 comments 33 received 2,282
9/25/2015
Farsi/Persian Insidious: Chapter 3
(2015)
Blu-ray   0 comments 21 received 1,099
9/19/2015
Farsi/Persian Insidious: Chapter 3
(2015)
Web   0 comments 12 received 713
9/17/2015
Farsi/Persian 12 Rounds 3: Lockdown
(2015)
Web   1 comments 25 received 1,413
9/13/2015
Farsi/Persian Poltergeist
(2015)
Blu-ray   0 comments 30 received 1,714
9/11/2015
Farsi/Persian Jurassic World
(2015)
Web   0 comments 18 received 1,615
9/10/2015
Farsi/Persian Poltergeist
(2015)
Web   0 comments 19 received 958
9/5/2015
Farsi/Persian The Gallows
(2015)
Web   0 comments 12 received 558
8/28/2015
Farsi/Persian San Andreas
(2015)
Web   1 comments 19 received 2,343
8/27/2015
Farsi/Persian San Andreas
(2015)
Web   1 comments 19 received 1,209
8/26/2015
Farsi/Persian San Andreas
(2015)
    0 comments 12 received 608
8/19/2015
Farsi/Persian The Gallows
(2015)
Web   0 comments 10 received 393
8/17/2015
Farsi/Persian Terminator: Genisys
(2015)
Telesync   0 comments 12 received 1,475
8/15/2015
Farsi/Persian Vendetta
(2015)
Blu-ray   0 comments 18 received 911
8/6/2015
Farsi/Persian Poltergeist
(2015)
Web   0 comments 10 received 886
8/1/2015
Farsi/Persian Jurassic World
(2015)
Web   0 comments 13 received 1,304
7/11/2015
Farsi/Persian Eminem - Phenomenal
(2015)
    0 comments 11 received 214
7/3/2015
Farsi/Persian Paul Blart: Mall Cop 2
(2015)
Blu-ray   1 comments 43 received 3,178
6/28/2015
Farsi/Persian Insidious: Chapter 3
(2015)
Web   0 comments 18 received 1,506
6/24/2015
Farsi/Persian Maggie
(2015)
Blu-ray   0 comments 16 received 632
6/23/2015
Farsi/Persian Vendetta
(2015)
Web   0 comments 16 received 1,052
6/14/2015
Farsi/Persian Spy
(2015)
Web   0 comments 9 received 643
6/4/2015