دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Eri_SiGMA (150)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian 12 Rounds 3: Lockdown
(2015)
Blu-ray   0 comments 22 received 917
12/10/2015
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 26 received 496
12/7/2015
Farsi/Persian Sinister 2
(2015)
Web   0 comments 21 received 1,039
12/2/2015
Farsi/Persian Hitman: Agent 47
(2015)
Blu-ray   0 comments 14 received 1,656
11/23/2015
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 23 received 653
11/23/2015
Farsi/Persian The Hallow (The Woods)
(2015)
Web   0 comments 21 received 957
11/20/2015
Farsi/Persian Hitman: Agent 47
(2015)
Blu-ray   0 comments 18 received 1,142
11/17/2015
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 37 received 935
11/1/2015
Farsi/Persian The Gift
(2015)
Blu-ray   0 comments 50 received 1,948
10/28/2015
Farsi/Persian Hitman: Agent 47
(2015)
Web   0 comments 15 received 1,496
10/24/2015
Farsi/Persian Pixels
(2015)
Web   0 comments 11 received 861
10/12/2015
Farsi/Persian Southpaw
(2015)
Blu-ray   1 comments 23 received 2,058
10/5/2015
Farsi/Persian Southpaw
(2015)
Blu-ray   0 comments 16 received 677
10/3/2015
Farsi/Persian The Gallows
(2015)
Blu-ray   0 comments 15 received 591
10/3/2015
Farsi/Persian Jurassic World
(2015)
Blu-ray   0 comments 20 received 1,669
9/26/2015
Farsi/Persian Terminator: Genisys
(2015)
Blu-ray   1 comments 33 received 2,301
9/25/2015
Farsi/Persian Insidious: Chapter 3
(2015)
Blu-ray   0 comments 21 received 1,120
9/19/2015
Farsi/Persian Insidious: Chapter 3
(2015)
Web   0 comments 12 received 730
9/17/2015
Farsi/Persian 12 Rounds 3: Lockdown
(2015)
Web   1 comments 25 received 1,418
9/13/2015
Farsi/Persian Poltergeist
(2015)
Blu-ray   0 comments 31 received 1,752
9/11/2015
Farsi/Persian Jurassic World
(2015)
Web   0 comments 18 received 1,632
9/10/2015
Farsi/Persian Poltergeist
(2015)
Web   0 comments 19 received 973
9/5/2015
Farsi/Persian The Gallows
(2015)
Web   0 comments 12 received 567
8/28/2015
Farsi/Persian San Andreas
(2015)
Web   1 comments 19 received 2,355
8/27/2015
Farsi/Persian San Andreas
(2015)
Web   1 comments 19 received 1,210
8/26/2015
Farsi/Persian San Andreas
(2015)
    0 comments 12 received 613
8/19/2015
Farsi/Persian The Gallows
(2015)
Web   0 comments 10 received 402
8/17/2015
Farsi/Persian Terminator: Genisys
(2015)
Telesync   0 comments 12 received 1,488
8/15/2015
Farsi/Persian Vendetta
(2015)
Blu-ray   0 comments 18 received 918
8/6/2015
Farsi/Persian Poltergeist
(2015)
Web   0 comments 10 received 899
8/1/2015
Farsi/Persian Jurassic World
(2015)
Web   0 comments 13 received 1,309
7/11/2015
Farsi/Persian Eminem - Phenomenal
(2015)
    0 comments 11 received 219
7/3/2015
Farsi/Persian Paul Blart: Mall Cop 2
(2015)
Blu-ray   1 comments 43 received 3,199
6/28/2015
Farsi/Persian Insidious: Chapter 3
(2015)
Web   0 comments 18 received 1,519
6/24/2015
Farsi/Persian Maggie
(2015)
Blu-ray   0 comments 16 received 637
6/23/2015
Farsi/Persian Vendetta
(2015)
Web   0 comments 16 received 1,057
6/14/2015