دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Eri_SiGMA (149)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 26 received 485
12/7/2015
Farsi/Persian Sinister 2
(2015)
Web   0 comments 21 received 1,020
12/2/2015
Farsi/Persian Hitman: Agent 47
(2015)
Blu-ray   0 comments 14 received 1,614
11/23/2015
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 23 received 638
11/23/2015
Farsi/Persian The Hallow (The Woods)
(2015)
Web   0 comments 21 received 943
11/20/2015
Farsi/Persian Hitman: Agent 47
(2015)
Blu-ray   0 comments 18 received 1,124
11/17/2015
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 37 received 922
11/1/2015
Farsi/Persian The Gift
(2015)
Blu-ray   0 comments 50 received 1,900
10/28/2015
Farsi/Persian Hitman: Agent 47
(2015)
Web   0 comments 15 received 1,476
10/24/2015
Farsi/Persian Pixels
(2015)
Web   0 comments 11 received 848
10/12/2015
Farsi/Persian Southpaw
(2015)
Blu-ray   1 comments 23 received 2,012
10/5/2015
Farsi/Persian Southpaw
(2015)
Blu-ray   0 comments 16 received 669
10/3/2015
Farsi/Persian The Gallows
(2015)
Blu-ray   0 comments 15 received 567
10/3/2015
Farsi/Persian Jurassic World
(2015)
Blu-ray   0 comments 20 received 1,640
9/26/2015
Farsi/Persian Terminator: Genisys
(2015)
Blu-ray   1 comments 33 received 2,262
9/25/2015
Farsi/Persian Insidious: Chapter 3
(2015)
Blu-ray   0 comments 21 received 1,078
9/19/2015
Farsi/Persian Insidious: Chapter 3
(2015)
Web   0 comments 12 received 702
9/17/2015
Farsi/Persian 12 Rounds 3: Lockdown
(2015)
Web   1 comments 25 received 1,404
9/13/2015
Farsi/Persian Poltergeist
(2015)
Blu-ray   0 comments 30 received 1,697
9/11/2015
Farsi/Persian Jurassic World
(2015)
Web   0 comments 18 received 1,594
9/10/2015
Farsi/Persian Poltergeist
(2015)
Web   0 comments 19 received 945
9/5/2015
Farsi/Persian The Gallows
(2015)
Web   0 comments 12 received 554
8/28/2015
Farsi/Persian San Andreas
(2015)
Web   1 comments 19 received 2,325
8/27/2015
Farsi/Persian San Andreas
(2015)
Web   1 comments 19 received 1,204
8/26/2015
Farsi/Persian San Andreas
(2015)
    0 comments 12 received 603
8/19/2015
Farsi/Persian The Gallows
(2015)
Web   0 comments 10 received 391
8/17/2015
Farsi/Persian Terminator: Genisys
(2015)
Telesync   0 comments 12 received 1,462
8/15/2015
Farsi/Persian Vendetta
(2015)
Blu-ray   0 comments 18 received 897
8/6/2015
Farsi/Persian Poltergeist
(2015)
Web   0 comments 10 received 874
8/1/2015
Farsi/Persian Jurassic World
(2015)
Web   0 comments 13 received 1,294
7/11/2015
Farsi/Persian Eminem - Phenomenal
(2015)
    0 comments 11 received 212
7/3/2015
Farsi/Persian Paul Blart: Mall Cop 2
(2015)
Blu-ray   1 comments 43 received 3,157
6/28/2015
Farsi/Persian Insidious: Chapter 3
(2015)
Web   0 comments 18 received 1,494
6/24/2015
Farsi/Persian Maggie
(2015)
Blu-ray   0 comments 16 received 627
6/23/2015
Farsi/Persian Vendetta
(2015)
Web   0 comments 16 received 1,042
6/14/2015
Farsi/Persian Spy
(2015)
Web   0 comments 9 received 641
6/4/2015