دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی

« بازگشت به profile

Subtitles by Eri_SiGMA (130)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian The Brothers Grimsby
(2016)
Blu-ray   3 comments 33 received 1,478
6/2/2016
Farsi/Persian The Do-Over
(2016)
Web   10 comments 15 received 643
5/31/2016
Farsi/Persian The Brothers Grimsby
(2016)
Web   6 comments 26 received 1,417
5/27/2016
Farsi/Persian The Other Side of the Door
(2016)
Web   0 comments 14 received 605
5/24/2016
Farsi/Persian Zootopia
(2016)
Web   1 comments 15 received 1,916
5/18/2016
Farsi/Persian The Boy
(2016)
Web   0 comments 17 received 650
4/29/2016
Farsi/Persian Get A Job
(2016)
Web   1 comments 10 received 659
4/26/2016
Farsi/Persian Hush
(2016)
Web   0 comments 25 received 1,092
4/23/2016
Farsi/Persian Victor Frankenstein
(2015)
Web   0 comments 30 received 1,507
2/21/2016
Farsi/Persian Regression
(2015)
Blu-ray   0 comments 26 received 1,533
1/25/2016
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 17 received 456
1/6/2016
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 25 received 506
12/27/2015
Farsi/Persian Creed
(2015)
DVD   0 comments 28 received 1,953
12/25/2015
Farsi/Persian The Visit
(2015)
Blu-ray   1 comments 16 received 903
12/25/2015
Farsi/Persian The Intern
(2015)
Web   0 comments 37 received 1,692
12/22/2015
Farsi/Persian Sinister 2
(2015)
Blu-ray   0 comments 16 received 788
12/18/2015
Farsi/Persian 12 Rounds 3: Lockdown
(2015)
Blu-ray   0 comments 22 received 808
12/10/2015
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 27 received 451
12/7/2015
Farsi/Persian Sinister 2
(2015)
Web   0 comments 21 received 950
12/2/2015
Farsi/Persian Hitman: Agent 47
(2015)
Blu-ray   0 comments 15 received 1,484
11/23/2015
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 24 received 591
11/23/2015
Farsi/Persian The Hallow (The Woods)
(2015)
Web   0 comments 22 received 887
11/20/2015
Farsi/Persian Hitman: Agent 47
(2015)
Blu-ray   0 comments 19 received 1,072
11/17/2015
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 38 received 852
11/1/2015
Farsi/Persian The Gift
(2015)
Blu-ray   0 comments 51 received 1,727
10/28/2015
Farsi/Persian Hitman: Agent 47
(2015)
Web   0 comments 16 received 1,398
10/24/2015
Farsi/Persian Pixels
(2015)
Web   0 comments 12 received 792
10/12/2015
Farsi/Persian Southpaw
(2015)
Blu-ray   1 comments 24 received 1,856
10/5/2015
Farsi/Persian Southpaw
(2015)
Blu-ray   0 comments 17 received 627
10/3/2015
Farsi/Persian The Gallows
(2015)
Blu-ray   0 comments 16 received 525
10/3/2015
Farsi/Persian Jurassic World
(2015)
Blu-ray   0 comments 21 received 1,547
9/26/2015
Farsi/Persian Terminator: Genisys
(2015)
Blu-ray   1 comments 33 received 2,163
9/25/2015
Farsi/Persian Insidious: Chapter 3
(2015)
Blu-ray   0 comments 21 received 974
9/19/2015
Farsi/Persian Insidious: Chapter 3
(2015)
Web   0 comments 12 received 639
9/17/2015
Farsi/Persian 12 Rounds 3: Lockdown
(2015)
Web   1 comments 26 received 1,341
9/13/2015
Farsi/Persian Poltergeist
(2015)
Blu-ray   0 comments 31 received 1,594
9/11/2015