دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Eri_SiGMA (139)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Keanu
(2016)
Web   0 comments 21 received 685
7/21/2016
Farsi/Persian Sing Street
(2016)
Blu-ray   1 comments 30 received 896
7/6/2016
Farsi/Persian Green Room
(2015)
Blu-ray   0 comments 34 received 1,133
7/1/2016
Farsi/Persian Orange is the New Black - فصل چهارم
(2016)
Web   0 comments 31 received 423
6/29/2016
Farsi/Persian Orange is the New Black - فصل چهارم
(2016)
Web   0 comments 30 received 404
6/27/2016
Farsi/Persian The Conjuring 2
(2016)
Telesync   2 comments 20 received 2,014
6/18/2016
Farsi/Persian Miracles from Heaven
(2016)
Telesync   0 comments 8 received 203
6/17/2016
Farsi/Persian Dirty Grandpa
(2016)
Blu-ray   1 comments 33 received 1,375
6/10/2016
Farsi/Persian Get A Job
(2016)
Blu-ray   0 comments 27 received 907
6/2/2016
Farsi/Persian The Brothers Grimsby
(2016)
Blu-ray   3 comments 32 received 1,724
6/2/2016
Farsi/Persian The Do-Over
(2016)
Web   10 comments 15 received 739
5/31/2016
Farsi/Persian The Brothers Grimsby
(2016)
Web   5 comments 25 received 1,605
5/27/2016
Farsi/Persian The Other Side of the Door
(2016)
Web   0 comments 14 received 660
5/24/2016
Farsi/Persian Zootopia
(2016)
Web   1 comments 14 received 2,061
5/18/2016
Farsi/Persian The Boy
(2016)
Web   0 comments 16 received 736
4/29/2016
Farsi/Persian Get A Job
(2016)
Web   1 comments 9 received 731
4/26/2016
Farsi/Persian Hush
(2016)
Web   1 comments 27 received 1,269
4/23/2016
Farsi/Persian Victor Frankenstein
(2015)
Web   0 comments 29 received 1,567
2/21/2016
Farsi/Persian Regression
(2015)
Blu-ray   0 comments 25 received 1,605
1/25/2016
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 16 received 524
1/6/2016
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 24 received 540
12/27/2015
Farsi/Persian Creed
(2015)
DVD   0 comments 27 received 1,995
12/25/2015
Farsi/Persian The Visit
(2015)
Blu-ray   1 comments 15 received 979
12/25/2015
Farsi/Persian The Intern
(2015)
Web   0 comments 36 received 1,750
12/22/2015
Farsi/Persian Sinister 2
(2015)
Blu-ray   0 comments 15 received 867
12/18/2015
Farsi/Persian 12 Rounds 3: Lockdown
(2015)
Blu-ray   0 comments 21 received 861
12/10/2015
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 26 received 477
12/7/2015
Farsi/Persian Sinister 2
(2015)
Web   0 comments 20 received 995
12/2/2015
Farsi/Persian Hitman: Agent 47
(2015)
Blu-ray   0 comments 14 received 1,559
11/23/2015
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 23 received 628
11/23/2015
Farsi/Persian The Hallow (The Woods)
(2015)
Web   0 comments 21 received 922
11/20/2015
Farsi/Persian Hitman: Agent 47
(2015)
Blu-ray   0 comments 18 received 1,099
11/17/2015
Farsi/Persian Ash vs Evil Dead - فصل اول
(2015)
TV   0 comments 37 received 901
11/1/2015
Farsi/Persian The Gift
(2015)
Blu-ray   0 comments 50 received 1,838
10/28/2015
Farsi/Persian Hitman: Agent 47
(2015)
Web   0 comments 15 received 1,433
10/24/2015
Farsi/Persian Pixels
(2015)
Web   0 comments 11 received 828
10/12/2015