دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by GoldenBeard (13471)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English X-Men: Apocalypse
(2016)
Blu-ray   7 comments 78 received 47,703
9/9/2016
English Game of Thrones - فصل ششم
(2016)
TV   6 comments 35 received 70,226
4/25/2016
English Mr. Robot - فصل دوم
(2016)
TV   5 comments 7 received 6,111
8/19/2016
English Masters of Sex - فصل اول
(2013)
TV   4 comments 14 received 10,600
12/2/2013
English The Night Of - فصل اول
(2016)
TV   4 comments 16 received 10,548
8/22/2016
English The Last Ship - فصل سوم
(2016)
TV   4 comments 6 received 9,508
6/13/2016
English Game of Thrones - فصل ششم
(2016)
TV   4 comments 50 received 78,518
4/25/2016
English Game of Thrones - فصل ششم
(2016)
TV   4 comments 34 received 45,573
5/16/2016
English Bonnie and Clyde
(2013)
TV   3 comments 8 received 2,072
12/9/2013
English The Musketeers - فصل اول
(2014)
TV   3 comments 12 received 5,383
1/26/2014
English Nymphomaniac: Vol. II
(2014)
Web   3 comments 10 received 8,375
3/29/2014
English Doctor Who - فصل هشتم
(2013)
TV   3 comments 12 received 12,899
8/23/2014
English The Flash - فصل اول
(2014)
Web   3 comments 25 received 19,430
10/15/2014
English Fury
(2014)
Blu-ray   3 comments 32 received 29,248
1/13/2015
English Gotham - فصل دوم
(2015)
TV   3 comments 49 received 22,134
9/29/2015
English Game of Thrones - فصل ششم
(2016)
TV   3 comments 45 received 66,876
5/30/2016
English Person of Interest - فصل پنجم
(2016)
TV   3 comments 7 received 8,263
5/16/2016
English Game of Thrones - فصل ششم
(2016)
TV   3 comments 56 received 120,943
6/6/2016
English Game of Thrones - فصل ششم
(2016)
TV   3 comments 27 received 56,112
6/13/2016
English The Last Ship - فصل سوم
(2016)
TV   3 comments 21 received 6,964
6/13/2016
English Batman v Superman: Dawn of Justice
(2016)
Web   3 comments 40 received 34,945
6/28/2016
English Neighbors 2: Sorority Rising
(2016)
Blu-ray   3 comments 21 received 12,108
8/22/2016
English Bastille Day
(2016)
Blu-ray   3 comments 15 received 9,285
8/15/2016
English Mr. Robot - فصل دوم
(2016)
TV   3 comments 10 received 10,938
8/4/2016
English Central Intelligence
(2016)
Blu-ray   3 comments 21 received 20,538
9/13/2016
English The Simpsons - Twenty-eighth Season
(2016)
TV   3 comments 2 received 1,397
9/26/2016
English War Dogs
(2016)
Blu-ray   3 comments 44 received 18,124
24 days ago
English Gotham - فصل سوم
(2016)
TV   3 comments 16 received 6,060
17 days ago
English Still Open All Hours
(2013)
TV   2 comments 1 received 112
1/1/2014
English The Blacklist - فصل اول
(2013)
TV   2 comments 17 received 19,019
11/6/2013
English Black Sails - فصل اول
(2014)
TV   2 comments 9 received 3,942
2/10/2014
English Pretty Little Liars - فصل پنجم
(2014)
TV   2 comments 3 received 5,414
8/27/2014
English Transformers: Age of Extinction
(2014)
Blu-ray   2 comments 18 received 17,263
9/19/2014
English Vikings - فصل دوم
(2014)
TV   2 comments 41 received 31,858
3/21/2014
English Silicon Valley - فصل اول
(2014)
TV   2 comments 14 received 15,899
4/7/2014
English This Is Where I Leave You
(2014)
Blu-ray   2 comments 16 received 11,525
12/5/2014