دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی

« بازگشت به profile

Subtitles by hasanscofield (175)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Ride Along
(2014)
    0 comments 13 received 754
12/29/2013
Farsi/Persian Grand Piano
(2013)
    0 comments 14 received 316
12/27/2013
Farsi/Persian Lone Survivor
(2013)
    0 comments 14 received 856
12/27/2013
Farsi/Persian Dawn of the Planet of the Apes
(2014)
    0 comments 11 received 621
12/20/2013
Farsi/Persian 300: Rise of an Empire
(2014)
    1 comments 17 received 986
12/16/2013
Farsi/Persian Earth to Echo
(2014)
    0 comments 11 received 204
12/16/2013
Farsi/Persian In Secret
(2013)
    0 comments 9 received 470
12/10/2013
Farsi/Persian The Amazing Spider-Man 2
(2014)
    0 comments 9 received 430
12/7/2013
Farsi/Persian Ninja - Shadow of a Tear
(2013)
    0 comments 8 received 1,223
12/3/2013
Farsi/Persian 12 Years a Slave
(2013)
    0 comments 12 received 1,120
11/23/2013
Farsi/Persian Noah
(2014)
    0 comments 14 received 933
11/17/2013
Farsi/Persian Ride Along
(2014)
    0 comments 10 received 1,001
11/14/2013
Farsi/Persian X-Men: Days of Future Past
(2014)
    1 comments 9 received 872
11/2/2013
Farsi/Persian Tarzan
(2013)
    1 comments 11 received 873
10/31/2013
Farsi/Persian The Hunger Games: Catching Fire
(2013)
    0 comments 12 received 968
10/29/2013
Farsi/Persian Captain America: The Winter Soldier
(2014)
    0 comments 21 received 867
10/27/2013
Farsi/Persian Jack Ryan: Shadow Recruit
(2014)
    0 comments 12 received 840
10/19/2013
Farsi/Persian The Legend of Hercules
(2014)
    0 comments 15 received 558
10/16/2013
Farsi/Persian I, Frankenstein
(2014)
    0 comments 11 received 518
10/13/2013
Farsi/Persian The Conjuring
(2013)
Blu-ray   1 comments 30 received 5,454
10/8/2013
Farsi/Persian Pacific Rim
(2013)
Blu-ray   1 comments 29 received 6,558
10/6/2013
Farsi/Persian The Conjuring
(2013)
DVD   1 comments 10 received 1,417
10/5/2013
Farsi/Persian Orc Wars
(2013)
Blu-ray   1 comments 22 received 2,027
10/3/2013
Farsi/Persian Escape Plan
(2013)
    0 comments 9 received 1,652
10/2/2013
Farsi/Persian Need for Speed
(2014)
    0 comments 10 received 1,338
10/1/2013
Farsi/Persian Carrie
(2013)
    0 comments 7 received 1,096
9/28/2013
Farsi/Persian Vampire Academy
(2014)
    0 comments 8 received 612
9/27/2013
Farsi/Persian Curse of Chucky
(2013)
Blu-ray   1 comments 27 received 1,827
9/25/2013
Farsi/Persian 2 Guns
(2013)
    1 comments 8 received 2,222
9/23/2013
Farsi/Persian Battle of the Year
(2013)
    1 comments 6 received 2,295
9/20/2013
Farsi/Persian Last Days on Mars
(2013)
    1 comments 5 received 635
9/17/2013
Farsi/Persian After Earth
(2013)
Blu-ray   1 comments 15 received 2,487
9/17/2013
Farsi/Persian RoboCop
(2014)
    0 comments 8 received 872
9/10/2013
Farsi/Persian Battledogs
(2013)
Blu-ray   0 comments 12 received 617
9/10/2013
Farsi/Persian How to Train Your Dragon 2
(2014)
    1 comments 9 received 701
9/7/2013
Farsi/Persian World War Z
(2013)
Blu-ray   1 comments 30 received 5,483
9/3/2013