دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by meisam_t72 (161)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian The Monuments Men
(2014)
Blu-ray   1 comments 0 received 1,301
5/25/2014
Farsi/Persian Tarzan
(2013)
Blu-ray   1 comments 7 received 2,223
5/21/2014
Farsi/Persian 12 Years a Slave
(2013)
Blu-ray   1 comments 4 received 1,829
5/14/2014
Farsi/Persian God of War III
(2010)
    0 comments 0 received 499
5/6/2014
Farsi/Persian Gravity
(2013)
Web   0 comments 0 received 1,056
5/6/2014
Farsi/Persian Gravity
(2013)
Blu-ray   0 comments 3 received 1,539
5/6/2014
English The Hobbit: The Desolation of Smaug
(2013)
Blu-ray   0 comments 1 received 2,520
4/9/2014
Farsi/Persian The Hobbit: The Desolation of Smaug
(2013)
Blu-ray   1 comments 1 received 1,062
4/9/2014
Farsi/Persian The Hobbit: An Unexpected Journey
(2012)
Blu-ray   1 comments 2 received 2,095
4/5/2014
Farsi/Persian The Hobbit: An Unexpected Journey
(2012)
Web   1 comments 0 received 1,037
4/5/2014
Farsi/Persian 47 Ronin
(2013)
Blu-ray   1 comments 8 received 2,203
3/29/2014
Farsi/Persian 47 Ronin
(2013)
Web   1 comments 6 received 1,581
3/28/2014
English The Hobbit: The Desolation of Smaug
(2013)
Blu-ray   0 comments 3 received 9,670
3/26/2014
Farsi/Persian The Hobbit: The Desolation of Smaug
(2013)
    1 comments 13 received 2,759
3/20/2014
Farsi/Persian American Hustle
(2013)
    1 comments 6 received 3,452
3/9/2014
Farsi/Persian Frozen
(2013)
Web   1 comments 1 received 1,667
2/28/2014
Farsi/Persian Frozen
(2013)
Blu-ray   1 comments 5 received 1,365
2/28/2014
Farsi/Persian Frozen
(2013)
DVD   1 comments 1 received 524
2/20/2014
Farsi/Persian Thor: The Dark World
(2013)
Blu-ray   1 comments 13 received 3,360
2/7/2014
Farsi/Persian Thor: The Dark World
(2013)
Web   1 comments 3 received 1,150
2/6/2014
Farsi/Persian Escape Plan
(2013)
Blu-ray   1 comments 16 received 2,963
1/28/2014
Farsi/Persian Escape Plan
(2013)
Web   1 comments 3 received 2,176
1/28/2014
Farsi/Persian The Hobbit: The Desolation of Smaug
(2013)
DVD   1 comments 9 received 1,781
1/17/2014
Farsi/Persian Riddick
(2013)
Blu-ray   1 comments 0 received 898
1/14/2014
Farsi/Persian Riddick
(2013)
Blu-ray   0 comments 4 received 1,412
12/30/2013
Farsi/Persian The Hobbit: The Desolation of Smaug
(2013)
Blu-ray   1 comments 3 received 1,038
12/21/2013
Farsi/Persian The Hobbit: The Desolation of Smaug
(2013)
Blu-ray   0 comments 3 received 732
12/6/2013
Farsi/Persian The Wolverine
(2013)
Blu-ray   1 comments 3 received 1,293
11/23/2013
Farsi/Persian The Wolverine
(2013)
Blu-ray   1 comments 13 received 4,410
11/11/2013
Farsi/Persian Man of Steel
(2013)
Blu-ray   0 comments 4 received 2,630
10/22/2013
Farsi/Persian Snake and Crane Arts of Shaolin (She hao ba bu)
(1978)
DVD   1 comments 5 received 207
9/29/2013
Farsi/Persian The Evil Dead
(1981)
Blu-ray   0 comments 15 received 2,118
9/25/2013
Farsi/Persian World War Z
(2013)
Blu-ray   1 comments 2 received 1,615
9/16/2013
Farsi/Persian World War Z
(2013)
Blu-ray   1 comments 11 received 7,227
9/7/2013
Farsi/Persian Gangster Squad
(2013)
DVD   0 comments 1 received 200
8/31/2013
Farsi/Persian Jack Reacher
(2012)
Blu-ray   1 comments 1 received 275
8/30/2013