دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Amir_t6262 (1166)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Now You See Me 2
(2016)
Blu-ray   6 comments 61 received 3,499
8/20/2016
Farsi/Persian X-Men: Apocalypse
(2016)
Web   0 comments 6 received 1,226
8/19/2016
Farsi/Persian Suicide Squad
(2016)
Telesync   7 comments 11 received 1,096
8/19/2016
Farsi/Persian Me Before You
(2016)
Blu-ray   0 comments 51 received 2,310
8/14/2016
Farsi/Persian Money Monster
(2016)
Web   0 comments 16 received 1,166
8/12/2016
Farsi/Persian Me Before You
(2016)
Web   1 comments 8 received 1,021
8/12/2016
Farsi/Persian The Nice Guys
(2016)
Blu-ray   0 comments 57 received 3,087
8/7/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
Blu-ray   1 comments 69 received 3,242
8/6/2016
Farsi/Persian Warcraft
(2016)
Web   0 comments 16 received 2,006
8/4/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
    1 comments 6 received 1,889
8/3/2016
Farsi/Persian Independence Day: Resurgence
(2016)
    2 comments 12 received 1,482
7/31/2016
Farsi/Persian The Nice Guys
(2016)
Web   0 comments 21 received 2,213
7/30/2016
Farsi/Persian The Huntsman Winter's War
(2016)
Blu-ray   2 comments 60 received 2,433
7/28/2016
Farsi/Persian Doctor Strange
(2016)
    0 comments 2 received 195
7/25/2016
Farsi/Persian X-Men: Apocalypse
(2016)
    0 comments 9 received 2,087
7/19/2016
Farsi/Persian Criminal
(2016)
Blu-ray   0 comments 23 received 1,910
7/16/2016
Farsi/Persian Me Before You
(2016)
Web   13 comments 9 received 1,534
7/16/2016
Farsi/Persian Criminal
(2016)
Blu-ray   0 comments 16 received 814
7/14/2016
Farsi/Persian Criminal
(2016)
Web   0 comments 15 received 1,495
7/13/2016
Farsi/Persian Demolition
(2015)
Blu-ray   0 comments 18 received 1,073
7/7/2016
Farsi/Persian Finding Dory
(2016)
Telesync   0 comments 5 received 668
7/6/2016
Farsi/Persian Batman v Superman: Dawn of Justice
(2016)
Blu-ray   0 comments 5 received 1,217
7/5/2016
Farsi/Persian Allegiant
(2016)
Blu-ray   0 comments 47 received 2,294
6/30/2016
Farsi/Persian Batman v Superman: Dawn of Justice
(2016)
Web   3 comments 39 received 2,884
6/28/2016
Farsi/Persian The Angry Birds Movie
(2016)
    0 comments 12 received 817
6/28/2016
Farsi/Persian Demolition
(2015)
Web   1 comments 3 received 940
6/27/2016
Farsi/Persian Allegiant
(2016)
Web   0 comments 21 received 2,539
6/18/2016
Farsi/Persian Miracles from Heaven
(2016)
Blu-ray   0 comments 16 received 715
6/17/2016
Farsi/Persian Miracles from Heaven
(2016)
Web   0 comments 5 received 392
6/17/2016
Farsi/Persian The Huntsman Winter's War
(2016)
Web   0 comments 19 received 2,009
6/16/2016
Farsi/Persian The Angry Birds Movie
(2016)
Telesync   1 comments 8 received 1,242
6/14/2016
Farsi/Persian The Martian
(2015)
Blu-ray   1 comments 5 received 683
6/13/2016
Farsi/Persian Kung Fu Panda 3
(2016)
Blu-ray   2 comments 25 received 1,242
6/9/2016
Farsi/Persian X-Men: Apocalypse
(2016)
Telesync   5 comments 11 received 3,153
6/5/2016
Farsi/Persian X-Men: Apocalypse
(2016)
Cam   3 comments 8 received 1,412
6/3/2016
Farsi/Persian Hail, Caesar!
(2016)
Web   0 comments 6 received 695
5/28/2016