دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Amir_t6262 (1130)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Now You See Me 2
(2016)
Blu-ray   6 comments 59 received 3,255
8/20/2016
Farsi/Persian X-Men: Apocalypse
(2016)
Web   0 comments 6 received 1,083
8/19/2016
Farsi/Persian Suicide Squad
(2016)
Telesync   7 comments 10 received 930
8/19/2016
Farsi/Persian Me Before You
(2016)
Blu-ray   0 comments 48 received 1,991
8/14/2016
Farsi/Persian Money Monster
(2016)
Web   0 comments 16 received 1,040
8/12/2016
Farsi/Persian Me Before You
(2016)
Web   1 comments 7 received 879
8/12/2016
Farsi/Persian The Nice Guys
(2016)
Blu-ray   0 comments 54 received 2,680
8/7/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
Blu-ray   0 comments 64 received 2,967
8/6/2016
Farsi/Persian Warcraft
(2016)
Web   0 comments 16 received 1,926
8/4/2016
Farsi/Persian The Legend of Tarzan
(2016)
    1 comments 7 received 1,797
8/3/2016
Farsi/Persian Independence Day: Resurgence
(2016)
    2 comments 12 received 1,367
7/31/2016
Farsi/Persian The Nice Guys
(2016)
Web   0 comments 22 received 2,011
7/30/2016
Farsi/Persian The Huntsman Winter's War
(2016)
Blu-ray   1 comments 59 received 2,239
7/28/2016
Farsi/Persian Doctor Strange
(2016)
    0 comments 1 received 103
7/25/2016
Farsi/Persian X-Men: Apocalypse
(2016)
    0 comments 9 received 1,978
7/19/2016
Farsi/Persian Criminal
(2016)
Blu-ray   0 comments 22 received 1,678
7/16/2016
Farsi/Persian Me Before You
(2016)
Web   14 comments 8 received 1,365
7/16/2016
Farsi/Persian Criminal
(2016)
Blu-ray   0 comments 15 received 775
7/14/2016
Farsi/Persian Criminal
(2016)
Web   0 comments 14 received 1,381
7/13/2016
Farsi/Persian Demolition
(2015)
Blu-ray   0 comments 17 received 962
7/7/2016
Farsi/Persian Finding Dory
(2016)
Telesync   0 comments 7 received 579
7/6/2016
Farsi/Persian Batman v Superman: Dawn of Justice
(2016)
Blu-ray   0 comments 6 received 1,110
7/5/2016
Farsi/Persian Allegiant
(2016)
Blu-ray   0 comments 45 received 2,090
6/30/2016
Farsi/Persian Batman v Superman: Dawn of Justice
(2016)
Web   3 comments 40 received 2,761
6/28/2016
Farsi/Persian The Angry Birds Movie
(2016)
    0 comments 12 received 774
6/28/2016
Farsi/Persian Demolition
(2015)
Web   1 comments 3 received 868
6/27/2016
Farsi/Persian Allegiant
(2016)
Web   0 comments 20 received 2,385
6/18/2016
Farsi/Persian Miracles from Heaven
(2016)
Blu-ray   0 comments 17 received 651
6/17/2016
Farsi/Persian Miracles from Heaven
(2016)
Web   0 comments 5 received 344
6/17/2016
Farsi/Persian The Huntsman Winter's War
(2016)
Web   0 comments 18 received 1,917
6/16/2016
Farsi/Persian The Angry Birds Movie
(2016)
Telesync   1 comments 8 received 1,123
6/14/2016
Farsi/Persian The Martian
(2015)
Blu-ray   1 comments 4 received 536
6/13/2016
Farsi/Persian Kung Fu Panda 3
(2016)
Blu-ray   2 comments 25 received 1,113
6/9/2016
Farsi/Persian X-Men: Apocalypse
(2016)
Telesync   5 comments 11 received 2,968
6/5/2016
Farsi/Persian X-Men: Apocalypse
(2016)
Cam   3 comments 9 received 1,332
6/3/2016
Farsi/Persian Hail, Caesar!
(2016)
Web   0 comments 5 received 591
5/28/2016