دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Amir_t6262 (1116)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian X-Men: Apocalypse
(2016)
    0 comments 9 received 1,925
7/19/2016
Farsi/Persian Criminal
(2016)
Blu-ray   0 comments 20 received 1,534
7/16/2016
Farsi/Persian Me Before You
(2016)
Web   14 comments 8 received 1,269
7/16/2016
Farsi/Persian Criminal
(2016)
Blu-ray   0 comments 15 received 745
7/14/2016
Farsi/Persian Criminal
(2016)
Web   0 comments 14 received 1,306
7/13/2016
Farsi/Persian Demolition
(2015)
Blu-ray   0 comments 17 received 906
7/7/2016
Farsi/Persian Finding Dory
(2016)
Telesync   0 comments 7 received 438
7/6/2016
Farsi/Persian Batman v Superman: Dawn of Justice
(2016)
Blu-ray   0 comments 6 received 1,050
7/5/2016
Farsi/Persian Allegiant
(2016)
Blu-ray   0 comments 43 received 1,978
6/30/2016
Farsi/Persian Batman v Superman: Dawn of Justice
(2016)
Web   3 comments 40 received 2,700
6/28/2016
Farsi/Persian The Angry Birds Movie
(2016)
    0 comments 12 received 744
6/28/2016
Farsi/Persian Demolition
(2015)
Web   1 comments 3 received 826
6/27/2016
Farsi/Persian Allegiant
(2016)
Web   0 comments 20 received 2,312
6/18/2016
Farsi/Persian Miracles from Heaven
(2016)
Blu-ray   0 comments 16 received 620
6/17/2016
Farsi/Persian Miracles from Heaven
(2016)
Web   0 comments 5 received 327
6/17/2016
Farsi/Persian The Huntsman Winter's War
(2016)
Web   0 comments 17 received 1,858
6/16/2016
Farsi/Persian The Angry Birds Movie
(2016)
Telesync   1 comments 8 received 1,059
6/14/2016
Farsi/Persian The Martian
(2015)
Blu-ray   1 comments 4 received 436
6/13/2016
Farsi/Persian Kung Fu Panda 3
(2016)
Blu-ray   2 comments 23 received 1,059
6/9/2016
Farsi/Persian X-Men: Apocalypse
(2016)
Telesync   6 comments 12 received 2,857
6/5/2016
Farsi/Persian X-Men: Apocalypse
(2016)
Cam   3 comments 9 received 1,291
6/3/2016
Farsi/Persian Hail, Caesar!
(2016)
Web   0 comments 5 received 539
5/28/2016
Farsi/Persian Hail, Caesar!
(2016)
Blu-ray   2 comments 27 received 1,269
5/28/2016
Farsi/Persian The Jungle Book
(2016)
Telesync   0 comments 8 received 1,312
5/20/2016
Farsi/Persian The Huntsman Winter's War
(2016)
Telesync   0 comments 13 received 1,947
5/20/2016
Farsi/Persian Zootopia
(2016)
Blu-ray   2 comments 58 received 2,974
5/20/2016
Farsi/Persian Captain America: Civil War
(2016)
Telesync   0 comments 14 received 2,327
5/15/2016
Farsi/Persian Kung Fu Panda 3
(2016)
    0 comments 2 received 531
5/5/2016
Farsi/Persian Kung Fu Panda 3
(2016)
Web   0 comments 3 received 1,238
5/5/2016
Farsi/Persian X-Men: Apocalypse
(2016)
    0 comments 2 received 247
4/28/2016
Farsi/Persian Zootopia
(2016)
DVD   0 comments 14 received 1,535
4/23/2016
Farsi/Persian Joy
(2015)
Blu-ray   3 comments 46 received 2,734
4/19/2016
Farsi/Persian The BFG
(2016)
    0 comments 2 received 211
4/13/2016
Farsi/Persian Doctor Strange
(2016)
    0 comments 5 received 127
4/13/2016
Farsi/Persian In the Heart of the Sea
(2015)
Blu-ray   0 comments 16 received 1,047
4/13/2016
Farsi/Persian The Revenant
(2015)
Blu-ray   0 comments 45 received 2,689
4/9/2016