دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by DLBR (1122)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Mars - فصل اول
(2016)
    5 comments 3 received 334
11/19/2016
Farsi/Persian Salem - فصل سوم
(2016)
    5 comments 10 received 461
12/9/2016
Farsi/Persian Salem - فصل سوم
(2016)
    3 comments 9 received 441
12/9/2016
Farsi/Persian Dragons: Race to the Edge - فصل سوم
(2014)
    3 comments 1 received 111
7/18/2015
Farsi/Persian Clueless
(1995)
    2 comments 1 received 340
8/6/2015
Farsi/Persian Under the Tuscan Sun
(2003)
    2 comments 1 received 243
9/15/2015
Farsi/Persian Shades of Blue - فصل اول
(2016)
    2 comments 12 received 523
3/31/2016
Farsi/Persian Chicago Med - فصل اول
(2015)
    2 comments 1 received 91
12/14/2016
Farsi/Persian Chicago Med - فصل اول
(2015)
    2 comments 0 received 73
1/5/2017
Farsi/Persian Chicago Med - فصل اول
(2015)
    2 comments 1 received 84
12/16/2016
Farsi/Persian Fresh Off the Boat - فصل سوم
(2016)
    2 comments 0 received 46
1/19/2017
Farsi/Persian The Dark Mirror
(1946)
    2 comments 1 received 87
6/14/2016
Farsi/Persian Hemlock Grove - فصل سوم
(2015)
    2 comments 5 received 126
7/5/2016
Farsi/Persian Sleepy Hollow - فصل سوم
(2015)
    2 comments 5 received 234
8/26/2016
Farsi/Persian Dirty Grandpa
(2016)
    2 comments 11 received 1,515
5/12/2016
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
    2 comments 4 received 246
5/12/2016
Farsi/Persian Ripper Street - فصل سوم
(2014)
    2 comments 4 received 104
7/15/2016
Farsi/Persian Orphan Black - فصل چهارم
(2016)
    1 comments 4 received 327
5/14/2016
Farsi/Persian Lip Sync Battle - فصل دوم
(2016)
    1 comments 2 received 148
6/7/2016
Farsi/Persian Hemlock Grove - فصل سوم
(2015)
    1 comments 3 received 129
6/17/2016
Farsi/Persian Hemlock Grove - فصل سوم
(2015)
    1 comments 2 received 118
7/1/2016
Farsi/Persian Powers (US) - فصل دوم
(2016)
    1 comments 1 received 179
7/2/2016
Farsi/Persian The New Land (Nybyggarna)
(1972)
    1 comments 2 received 116
4/2/2016
Farsi/Persian The Third Man
(1949)
    1 comments 1 received 223
5/22/2016
Farsi/Persian Top Gear - Fourteenth Season
(2009)
    1 comments 2 received 116
4/13/2016
Farsi/Persian Outsiders - فصل اول
(2016)
    1 comments 2 received 416
4/16/2016
Farsi/Persian Outsiders - فصل اول
(2016)
    1 comments 1 received 519
4/16/2016
Farsi/Persian Outsiders - فصل اول
(2016)
    1 comments 1 received 532
4/16/2016
Farsi/Persian Beta Test
(2016)
    1 comments 3 received 203
8/20/2016
Farsi/Persian Me Before You
(2016)
    1 comments 4 received 627
8/20/2016
Farsi/Persian Psych - فصل هفتم
(2013)
    1 comments 0 received 48
8/21/2016
Farsi/Persian Hemlock Grove - فصل سوم
(2015)
    1 comments 3 received 128
6/14/2016
Farsi/Persian Masters of Sex - فصل سوم
(2015)
    1 comments 10 received 735
4/8/2016
Farsi/Persian Ripper Street - فصل سوم
(2014)
    1 comments 6 received 106
7/7/2016
English Katy Perry - Rise
(2016)
    1 comments 2 received 296
7/30/2016
Farsi/Persian Oh My Geum Bi (My Fair Lady / 오마이금비)
(2016)
    1 comments 1 received 62
11/27/2016