دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Naser_69 (234)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Underworld: Awakening
(2012)
Blu-ray   13 comments 39 received 9,288
4/18/2012
Farsi/Persian Born on the Fourth of July
(1989)
    12 comments 29 received 2,600
3/16/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   8 comments 21 received 4,764
2/5/2012
Farsi/Persian Homeland - فصل ششم
(2017)
TV   6 comments 25 received 1,258
19 days ago
Farsi/Persian Homeland - فصل ششم
(2017)
TV   6 comments 22 received 911
9 days ago
Farsi/Persian The Magnificent Seven
(2016)
Blu-ray   5 comments 35 received 2,621
12/17/2016
Farsi/Persian The Guard
(2011)
    5 comments 24 received 4,586
11/23/2011
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   5 comments 21 received 6,478
1/22/2012
Farsi/Persian The Girl with the Dragon Tattoo
(2011)
Blu-ray   5 comments 47 received 16,069
3/2/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   5 comments 14 received 2,304
3/25/2012
Farsi/Persian The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
(2001)
    5 comments 39 received 5,468
4/20/2012
Farsi/Persian Resident Evil 5: Retribution
(2012)
Blu-ray   5 comments 33 received 4,119
12/6/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   4 comments 15 received 2,782
2/19/2012
Farsi/Persian The Lord of the Rings: The Return of the King
(2003)
    3 comments 15 received 1,505
4/29/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
    3 comments 20 received 4,123
4/6/2012
Farsi/Persian The Lord of the Rings: The Two Towers
(2002)
Blu-ray   3 comments 50 received 6,036
4/10/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   3 comments 13 received 2,112
4/2/2012
Farsi/Persian Resident Evil 5: Retribution
(2012)
DVD   3 comments 24 received 1,447
11/29/2012
Farsi/Persian Marathon Man
(1976)
    3 comments 23 received 1,089
7/26/2012
Farsi/Persian Vikings - فصل چهارم
(2016)
TV   3 comments 29 received 1,430
12/15/2016
Farsi/Persian Vikings - فصل چهارم
(2016)
TV   3 comments 28 received 1,322
12/22/2016
Farsi/Persian Gold
(2016)
Blu-ray   3 comments 17 received 131
12 hours ago
Farsi/Persian Homeland - فصل ششم
(2017)
Web   3 comments 11 received 432
19 days ago
Farsi/Persian Homeland - فصل ششم
(2017)
TV   2 comments 16 received 915
29 days ago
Farsi/Persian Homeland - فصل ششم
(2017)
TV   2 comments 28 received 1,365
26 days ago
Farsi/Persian Sneaky Pete - فصل اول
(2015)
Web   2 comments 16 received 169
1/30/2017
Farsi/Persian Taboo (UK) - فصل اول
(2016)
TV   2 comments 43 received 1,439
2/12/2017
Farsi/Persian Vikings - فصل چهارم
(2016)
Web   2 comments 15 received 609
1/26/2017
Farsi/Persian Sneaky Pete - فصل اول
(2015)
Web   2 comments 14 received 204
1/17/2017
Farsi/Persian Vikings - فصل چهارم
(2016)
TV   2 comments 31 received 1,215
2/2/2017
Farsi/Persian Vikings - فصل چهارم
(2016)
TV   2 comments 24 received 1,163
12/29/2016
Farsi/Persian Vikings - فصل چهارم
(2016)
Web   2 comments 13 received 747
1/5/2017
Farsi/Persian The Amazing Spider-Man
(2012)
Blu-ray   2 comments 19 received 4,732
10/21/2012
Farsi/Persian The Bourne Legacy
(2012)
DVD   2 comments 15 received 1,871
11/29/2012
Farsi/Persian Gone Girl
(2014)
Blu-ray   2 comments 31 received 1,733
12/20/2014
Farsi/Persian Mission: Impossible 4 - Ghost Protocol (MIGP / MI4 / M:I-4)
(2011)
Blu-ray   2 comments 19 received 4,898
4/4/2012