دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Naser_69 (222)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Underworld: Awakening
(2012)
Blu-ray   13 comments 39 received 9,221
4/18/2012
Farsi/Persian Born on the Fourth of July
(1989)
    12 comments 29 received 2,593
3/16/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   8 comments 21 received 4,754
2/5/2012
Farsi/Persian The Guard
(2011)
    5 comments 24 received 4,583
11/23/2011
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   5 comments 21 received 6,465
1/22/2012
Farsi/Persian The Girl with the Dragon Tattoo
(2011)
Blu-ray   5 comments 47 received 16,025
3/2/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   5 comments 14 received 2,296
3/25/2012
Farsi/Persian The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
(2001)
    5 comments 39 received 5,438
4/20/2012
Farsi/Persian Resident Evil 5: Retribution
(2012)
Blu-ray   5 comments 33 received 4,048
12/6/2012
Farsi/Persian The Magnificent Seven
(2016)
Blu-ray   5 comments 35 received 2,455
12/17/2016
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   4 comments 15 received 2,777
2/19/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   3 comments 13 received 2,100
4/2/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
    3 comments 20 received 4,110
4/6/2012
Farsi/Persian The Lord of the Rings: The Two Towers
(2002)
Blu-ray   3 comments 50 received 6,017
4/10/2012
Farsi/Persian The Lord of the Rings: The Return of the King
(2003)
    3 comments 15 received 1,495
4/29/2012
Farsi/Persian Marathon Man
(1976)
    3 comments 23 received 1,082
7/26/2012
Farsi/Persian Resident Evil 5: Retribution
(2012)
DVD   3 comments 24 received 1,444
11/29/2012
Farsi/Persian Vikings - فصل چهارم
(2016)
TV   3 comments 28 received 1,386
12/15/2016
Farsi/Persian Vikings - فصل چهارم
(2016)
TV   3 comments 27 received 1,268
12/22/2016
Farsi/Persian Dumb & Dumber
(1994)
    2 comments 39 received 6,119
11/4/2011
Farsi/Persian Wrong Turn
(2003)
Blu-ray   2 comments 21 received 6,093
11/14/2011
Farsi/Persian 1408
(2007)
Blu-ray   2 comments 26 received 3,124
1/2/2012
Farsi/Persian Annie Hall
(1977)
    2 comments 25 received 5,389
1/16/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   2 comments 19 received 1,979
2/13/2012
Farsi/Persian Around the World in 80 Days
(2004)
    2 comments 19 received 2,167
2/14/2012
Farsi/Persian Underworld: Awakening
(2012)
    2 comments 10 received 3,030
2/20/2012
Farsi/Persian Underworld: Awakening
(2012)
    2 comments 14 received 7,220
2/20/2012
Farsi/Persian Mission: Impossible 4 - Ghost Protocol (MIGP / MI4 / M:I-4)
(2011)
Blu-ray   2 comments 19 received 4,885
4/4/2012
Farsi/Persian Dr. Seuss' The Lorax
(2012)
Blu-ray   2 comments 26 received 5,505
7/26/2012
Farsi/Persian The Amazing Spider-Man
(2012)
Blu-ray   2 comments 19 received 4,724
10/21/2012
Farsi/Persian The Bourne Legacy
(2012)
DVD   2 comments 15 received 1,863
11/29/2012
Farsi/Persian Gone Girl
(2014)
Blu-ray   2 comments 31 received 1,725
12/20/2014
Farsi/Persian Joy
(2015)
Blu-ray   2 comments 18 received 2,432
4/19/2016
Farsi/Persian Eye in the Sky
(2015)
Blu-ray   2 comments 32 received 1,828
6/12/2016
Farsi/Persian Captain Fantastic
(2016)
Blu-ray   2 comments 36 received 1,470
10/15/2016
Farsi/Persian Vikings - فصل چهارم
(2016)
TV   2 comments 23 received 1,134
12/29/2016