دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by naserr (183)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Brave
(2012)
    0 comments 15 received 438
8/19/2012
Farsi/Persian Marathon Man
(1976)
    3 comments 23 received 1,066
7/26/2012
Farsi/Persian Dr. Seuss' The Lorax
(2012)
Blu-ray   2 comments 26 received 5,491
7/26/2012
Farsi/Persian The Amazing Spider-Man
(2012)
    0 comments 28 received 1,221
7/18/2012
Farsi/Persian Dr. Seuss' The Lorax
(2012)
    0 comments 28 received 2,016
7/17/2012
Farsi/Persian Ice Age 4: Continental Drift
(2012)
    1 comments 14 received 2,070
7/12/2012
Farsi/Persian The Lord of the Rings: The Return of the King
(2003)
    3 comments 15 received 1,468
4/29/2012
Farsi/Persian The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
(2001)
    5 comments 39 received 5,357
4/20/2012
Farsi/Persian Underworld: Awakening
(2012)
Blu-ray   13 comments 36 received 9,004
4/18/2012
Farsi/Persian The Lord of the Rings: The Return of the King
(2003)
Blu-ray   1 comments 47 received 4,972
4/15/2012
Farsi/Persian The Lord of the Rings: The Two Towers
(2002)
Blu-ray   3 comments 50 received 5,957
4/10/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
    3 comments 20 received 4,070
4/6/2012
Farsi/Persian Mission: Impossible 4 - Ghost Protocol (MIGP / MI4 / M:I-4)
(2011)
Blu-ray   1 comments 18 received 4,179
4/4/2012
Farsi/Persian Mission: Impossible 4 - Ghost Protocol (MIGP / MI4 / M:I-4)
(2011)
Blu-ray   2 comments 19 received 4,863
4/4/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   3 comments 13 received 2,092
4/2/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   5 comments 14 received 2,291
3/25/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   1 comments 16 received 1,796
3/18/2012
Farsi/Persian Born on the Fourth of July
(1989)
    12 comments 28 received 2,569
3/16/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   0 comments 15 received 2,103
3/11/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   1 comments 16 received 2,294
3/4/2012
Farsi/Persian The Girl with the Dragon Tattoo
(2011)
Blu-ray   5 comments 47 received 15,941
3/2/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   1 comments 13 received 1,747
2/26/2012
Farsi/Persian Underworld: Awakening
(2012)
    2 comments 14 received 7,191
2/20/2012
Farsi/Persian Underworld: Awakening
(2012)
    2 comments 10 received 3,011
2/20/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   4 comments 15 received 2,768
2/19/2012
Farsi/Persian Around the World in 80 Days
(2004)
    2 comments 18 received 2,133
2/14/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   2 comments 19 received 1,969
2/13/2012
Farsi/Persian The Girl with the Dragon Tattoo
(2011)
    1 comments 8 received 3,555
2/8/2012
Farsi/Persian The Girl with the Dragon Tattoo
(2011)
    0 comments 9 received 3,806
2/7/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   8 comments 21 received 4,743
2/5/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   0 comments 11 received 2,284
1/31/2012
Farsi/Persian New Girl - فصل اول
(2011)
    0 comments 10 received 1,668
1/23/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   5 comments 21 received 6,453
1/22/2012
Farsi/Persian Annie Hall
(1977)
    2 comments 25 received 5,331
1/16/2012
Farsi/Persian 1408
(2007)
Blu-ray   2 comments 26 received 3,084
1/2/2012
Farsi/Persian The Guard
(2011)
Blu-ray   1 comments 16 received 4,106
11/27/2011