دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Naser_69 (234)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian Joy
(2015)
Blu-ray   2 comments 18 received 2,454
4/19/2016
Farsi/Persian The Finest Hours
(2016)
Web   0 comments 15 received 1,729
4/19/2016
Farsi/Persian The Catch - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 12 received 167
4/19/2016
Farsi/Persian The Catch - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 14 received 318
4/16/2016
Farsi/Persian The Catch - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 12 received 159
4/16/2016
Farsi/Persian The Catch - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 10 received 220
4/9/2016
Farsi/Persian The Catch - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 17 received 328
4/9/2016
Farsi/Persian Joy
(2015)
Web   0 comments 16 received 1,164
4/8/2016
Farsi/Persian The Catch - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 19 received 337
4/5/2016
Farsi/Persian The Catch - فصل اول
(2016)
TV   0 comments 19 received 399
4/4/2016
Farsi/Persian The Catch - فصل اول
(2016)
Web   0 comments 14 received 246
4/4/2016
Farsi/Persian Kung Fu Panda 3
(2016)
Web   0 comments 23 received 2,016
3/24/2016
Farsi/Persian Kung Fu Panda 3
(2016)
    1 comments 18 received 2,254
3/5/2016
Farsi/Persian Carol
(2015)
Blu-ray   1 comments 18 received 1,882
2/22/2016
Farsi/Persian Birdman
(2014)
Blu-ray   0 comments 38 received 3,102
2/5/2015
Farsi/Persian Jessabelle
(2014)
Blu-ray   0 comments 17 received 828
1/3/2015
Farsi/Persian Gone Girl
(2014)
Blu-ray   2 comments 31 received 1,733
12/20/2014
Farsi/Persian I Origins
(2014)
Blu-ray   0 comments 45 received 2,203
12/18/2014
Farsi/Persian I Origins
(2014)
Web   0 comments 37 received 1,935
12/3/2014
Farsi/Persian The Babadook
(2014)
Blu-ray   0 comments 20 received 928
11/17/2014
Farsi/Persian The Babadook
(2014)
Web   0 comments 19 received 570
11/16/2014
Farsi/Persian Guardians of the Galaxy
(2014)
Blu-ray   0 comments 32 received 1,832
11/15/2014
Farsi/Persian Guardians of the Galaxy
(2014)
DVD   0 comments 20 received 1,203
11/13/2014
Farsi/Persian Hercules
(2014)
Blu-ray   0 comments 17 received 1,380
10/26/2014
Farsi/Persian Hercules
(2014)
Web   0 comments 34 received 1,779
10/22/2014
Farsi/Persian Nowhere in Africa (Nirgendwo in Afrika)
(2002)
Blu-ray   0 comments 15 received 232
10/11/2014
Farsi/Persian Before Night Falls (Antes Que Anochezca)
(2000)
Blu-ray   0 comments 19 received 472
9/19/2014
Farsi/Persian Sin City
(2005)
Blu-ray   1 comments 40 received 2,264
9/14/2014
Farsi/Persian Gangster Squad
(2013)
Blu-ray   0 comments 38 received 3,454
4/6/2013
Farsi/Persian Les Misérables
(2012)
DVD   0 comments 7 received 351
3/8/2013
English Les Misérables
(2012)
Blu-ray   1 comments 11 received 20,561
3/8/2013
Farsi/Persian Les Misérables
(2012)
Blu-ray   1 comments 36 received 3,709
3/8/2013
Farsi/Persian Les Misérables
(2012)
    0 comments 5 received 325
3/8/2013
Farsi/Persian Rise of the Guardians
(2012)
Blu-ray   1 comments 42 received 3,684
2/26/2013
Farsi/Persian Rise of the Guardians
(2012)
DVD   0 comments 8 received 600
2/26/2013
Farsi/Persian The Impossible (Lo imposible)
(2012)
Blu-ray   1 comments 39 received 3,466
2/10/2013