دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by Naser_69 (204)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English Les Misérables
(2012)
Blu-ray   1 comments 11 received 20,473
3/8/2013
Farsi/Persian Les Misérables
(2012)
Blu-ray   1 comments 36 received 3,685
3/8/2013
Farsi/Persian Les Misérables
(2012)
    0 comments 5 received 319
3/8/2013
Farsi/Persian Rise of the Guardians
(2012)
Blu-ray   1 comments 42 received 3,669
2/26/2013
Farsi/Persian Rise of the Guardians
(2012)
DVD   0 comments 8 received 592
2/26/2013
Farsi/Persian The Impossible (Lo imposible)
(2012)
Blu-ray   1 comments 39 received 3,440
2/10/2013
Farsi/Persian The Impossible (Lo imposible)
(2012)
DVD   0 comments 9 received 864
2/10/2013
Farsi/Persian Killing Them Softly
(2012)
Blu-ray   1 comments 33 received 5,021
1/16/2013
Farsi/Persian Killing Them Softly
(2012)
Blu-ray   1 comments 26 received 3,233
1/15/2013
Farsi/Persian Resident Evil 5: Retribution
(2012)
Blu-ray   5 comments 32 received 3,994
12/6/2012
Farsi/Persian The Bourne Legacy
(2012)
DVD   2 comments 15 received 1,861
11/29/2012
Farsi/Persian Resident Evil 5: Retribution
(2012)
DVD   3 comments 24 received 1,439
11/29/2012
Farsi/Persian The Amazing Spider-Man
(2012)
Blu-ray   1 comments 34 received 5,237
10/25/2012
Farsi/Persian The Amazing Spider-Man
(2012)
Blu-ray   2 comments 19 received 4,718
10/21/2012
Farsi/Persian Howards End
(1992)
Blu-ray   0 comments 18 received 744
10/15/2012
Farsi/Persian Pride and Prejudice - فصل اول
(1995)
    0 comments 7 received 708
10/6/2012
Farsi/Persian Ice Age 4: Continental Drift
(2012)
Blu-ray   1 comments 39 received 7,060
10/2/2012
Farsi/Persian The Exes - فصل اول
(2011)
    0 comments 10 received 175
9/25/2012
Farsi/Persian The Exes - فصل اول
(2011)
    0 comments 9 received 172
9/25/2012
Farsi/Persian The Dark Knight Rises
(2012)
    1 comments 16 received 3,696
9/15/2012
Farsi/Persian Brave
(2012)
    0 comments 17 received 751
8/19/2012
Farsi/Persian Brave
(2012)
    0 comments 15 received 441
8/19/2012
Farsi/Persian Marathon Man
(1976)
    3 comments 23 received 1,073
7/26/2012
Farsi/Persian Dr. Seuss' The Lorax
(2012)
Blu-ray   2 comments 26 received 5,497
7/26/2012
Farsi/Persian The Amazing Spider-Man
(2012)
    0 comments 28 received 1,223
7/18/2012
Farsi/Persian Dr. Seuss' The Lorax
(2012)
    0 comments 28 received 2,019
7/17/2012
Farsi/Persian Ice Age 4: Continental Drift
(2012)
    1 comments 14 received 2,071
7/12/2012
Farsi/Persian The Lord of the Rings: The Return of the King
(2003)
    3 comments 15 received 1,481
4/29/2012
Farsi/Persian The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
(2001)
    5 comments 39 received 5,409
4/20/2012
Farsi/Persian Underworld: Awakening
(2012)
Blu-ray   13 comments 37 received 9,133
4/18/2012
Farsi/Persian The Lord of the Rings: The Return of the King
(2003)
Blu-ray   1 comments 47 received 5,011
4/15/2012
Farsi/Persian The Lord of the Rings: The Two Towers
(2002)
Blu-ray   3 comments 50 received 5,996
4/10/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
    3 comments 20 received 4,091
4/6/2012
Farsi/Persian Mission: Impossible 4 - Ghost Protocol (MIGP / MI4 / M:I-4)
(2011)
Blu-ray   1 comments 18 received 4,192
4/4/2012
Farsi/Persian Mission: Impossible 4 - Ghost Protocol (MIGP / MI4 / M:I-4)
(2011)
Blu-ray   2 comments 19 received 4,877
4/4/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   3 comments 13 received 2,094
4/2/2012