دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by naserr (180)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian I Origins
(2014)
Web   0 comments 37 received 1,902
12/3/2014
Farsi/Persian The Babadook
(2014)
Blu-ray   0 comments 20 received 902
11/17/2014
Farsi/Persian The Babadook
(2014)
Web   0 comments 19 received 555
11/16/2014
Farsi/Persian Guardians of the Galaxy
(2014)
Blu-ray   0 comments 31 received 1,804
11/15/2014
Farsi/Persian Guardians of the Galaxy
(2014)
DVD   0 comments 20 received 1,165
11/13/2014
Farsi/Persian Hercules
(2014)
Blu-ray   0 comments 17 received 1,359
10/26/2014
Farsi/Persian Hercules
(2014)
Web   0 comments 34 received 1,764
10/22/2014
Farsi/Persian Nowhere in Africa (Nirgendwo in Afrika)
(2002)
Blu-ray   0 comments 15 received 223
10/11/2014
Farsi/Persian Before Night Falls (Antes Que Anochezca)
(2000)
Blu-ray   0 comments 19 received 449
9/19/2014
Farsi/Persian Sin City
(2005)
Blu-ray   1 comments 40 received 2,163
9/14/2014
Farsi/Persian Gangster Squad
(2013)
Blu-ray   0 comments 38 received 3,412
4/6/2013
Farsi/Persian Les Misérables
(2012)
DVD   0 comments 7 received 342
3/8/2013
English Les Misérables
(2012)
Blu-ray   1 comments 11 received 20,408
3/8/2013
Farsi/Persian Les Misérables
(2012)
Blu-ray   1 comments 36 received 3,669
3/8/2013
Farsi/Persian Les Misérables
(2012)
    0 comments 5 received 315
3/8/2013
Farsi/Persian Rise of the Guardians
(2012)
Blu-ray   1 comments 42 received 3,657
2/26/2013
Farsi/Persian Rise of the Guardians
(2012)
DVD   0 comments 8 received 589
2/26/2013
Farsi/Persian The Impossible (Lo imposible)
(2012)
Blu-ray   1 comments 38 received 3,423
2/10/2013
Farsi/Persian The Impossible (Lo imposible)
(2012)
DVD   0 comments 9 received 860
2/10/2013
Farsi/Persian Killing Them Softly
(2012)
Blu-ray   1 comments 32 received 5,000
1/16/2013
Farsi/Persian Killing Them Softly
(2012)
Blu-ray   1 comments 26 received 3,222
1/15/2013
Farsi/Persian Resident Evil 5: Retribution
(2012)
Blu-ray   5 comments 32 received 3,935
12/6/2012
Farsi/Persian The Bourne Legacy
(2012)
DVD   2 comments 15 received 1,856
11/29/2012
Farsi/Persian Resident Evil 5: Retribution
(2012)
DVD   3 comments 24 received 1,434
11/29/2012
Farsi/Persian The Amazing Spider-Man
(2012)
Blu-ray   1 comments 34 received 5,220
10/25/2012
Farsi/Persian The Amazing Spider-Man
(2012)
Blu-ray   2 comments 19 received 4,712
10/21/2012
Farsi/Persian Howards End
(1992)
Blu-ray   0 comments 18 received 732
10/15/2012
Farsi/Persian Pride and Prejudice - فصل اول
(1995)
    0 comments 7 received 692
10/6/2012
Farsi/Persian Ice Age 4: Continental Drift
(2012)
Blu-ray   1 comments 39 received 7,043
10/2/2012
Farsi/Persian The Exes - فصل اول
(2011)
    0 comments 10 received 174
9/25/2012
Farsi/Persian The Exes - فصل اول
(2011)
    0 comments 9 received 171
9/25/2012
Farsi/Persian The Dark Knight Rises
(2012)
    1 comments 16 received 3,687
9/15/2012
Farsi/Persian Brave
(2012)
    0 comments 17 received 747
8/19/2012
Farsi/Persian Brave
(2012)
    0 comments 15 received 438
8/19/2012
Farsi/Persian Marathon Man
(1976)
    3 comments 23 received 1,064
7/26/2012
Farsi/Persian Dr. Seuss' The Lorax
(2012)
Blu-ray   2 comments 26 received 5,491
7/26/2012