دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by naserr (155)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian The Amazing Spider-Man
(2012)
Blu-ray   2 comments 19 received 4,695
10/21/2012
Farsi/Persian Howards End
(1992)
Blu-ray   0 comments 18 received 711
10/15/2012
Farsi/Persian Pride and Prejudice - فصل اول
(1995)
    0 comments 7 received 671
10/6/2012
Farsi/Persian Ice Age 4: Continental Drift
(2012)
Blu-ray   1 comments 39 received 7,021
10/2/2012
Farsi/Persian The Exes - فصل اول
(2011)
    0 comments 10 received 170
9/25/2012
Farsi/Persian The Exes - فصل اول
(2011)
    0 comments 9 received 167
9/25/2012
Farsi/Persian The Dark Knight Rises
(2012)
    1 comments 16 received 3,681
9/15/2012
Farsi/Persian Brave
(2012)
    0 comments 17 received 743
8/19/2012
Farsi/Persian Brave
(2012)
    0 comments 15 received 433
8/19/2012
Farsi/Persian Marathon Man
(1976)
    3 comments 23 received 1,050
7/26/2012
Farsi/Persian Dr. Seuss' The Lorax
(2012)
Blu-ray   2 comments 26 received 5,472
7/26/2012
Farsi/Persian The Amazing Spider-Man
(2012)
    0 comments 28 received 1,217
7/18/2012
Farsi/Persian Dr. Seuss' The Lorax
(2012)
    0 comments 28 received 2,010
7/17/2012
Farsi/Persian Ice Age 4: Continental Drift
(2012)
    1 comments 14 received 2,066
7/12/2012
Farsi/Persian The Lord of the Rings: The Return of the King
(2003)
    3 comments 15 received 1,447
4/29/2012
Farsi/Persian The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
(2001)
    5 comments 39 received 5,304
4/20/2012
Farsi/Persian Underworld: Awakening
(2012)
Blu-ray   13 comments 36 received 8,932
4/18/2012
Farsi/Persian The Lord of the Rings: The Return of the King
(2003)
Blu-ray   1 comments 47 received 4,915
4/15/2012
Farsi/Persian The Lord of the Rings: The Two Towers
(2002)
Blu-ray   3 comments 50 received 5,909
4/10/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
    3 comments 20 received 4,018
4/6/2012
Farsi/Persian Mission: Impossible 4 - Ghost Protocol (MIGP / MI4 / M:I-4)
(2011)
Blu-ray   1 comments 18 received 4,159
4/4/2012
Farsi/Persian Mission: Impossible 4 - Ghost Protocol (MIGP / MI4 / M:I-4)
(2011)
Blu-ray   2 comments 19 received 4,845
4/4/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   3 comments 13 received 2,081
4/2/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   5 comments 14 received 2,279
3/25/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   1 comments 16 received 1,789
3/18/2012
Farsi/Persian Born on the Fourth of July
(1989)
    12 comments 28 received 2,546
3/16/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   0 comments 15 received 2,090
3/11/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   1 comments 16 received 2,282
3/4/2012
Farsi/Persian The Girl with the Dragon Tattoo
(2011)
Blu-ray   5 comments 47 received 15,869
3/2/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   1 comments 13 received 1,732
2/26/2012
Farsi/Persian Underworld: Awakening
(2012)
    2 comments 14 received 7,179
2/20/2012
Farsi/Persian Underworld: Awakening
(2012)
    2 comments 10 received 3,004
2/20/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   4 comments 15 received 2,761
2/19/2012
Farsi/Persian Around the World in 80 Days
(2004)
    2 comments 18 received 2,089
2/14/2012
Farsi/Persian Spartacus: Vengeance - فصل دوم
(2012)
Blu-ray   2 comments 19 received 1,958
2/13/2012
Farsi/Persian The Girl with the Dragon Tattoo
(2011)
    1 comments 8 received 3,548
2/8/2012