دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

« بازگشت به profile

Subtitles by xXSaMXx (856)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English Into The Badlands - فصل دوم
(2017)
TV   1 comments 2 received 896
6 days ago
English Into The Badlands - فصل دوم
(2017)
TV   0 comments 1 received 815
6 days ago
English The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   1 comments 2 received 8,954
6 days ago
English The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 2 received 5,277
6 days ago
English The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 0 received 6,400
13 days ago
English The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 0 received 4,957
13 days ago
English Assassin's Creed
(2016)
Web   0 comments 2 received 3,661
16 days ago
English Assassin's Creed
(2016)
Web   0 comments 3 received 3,159
16 days ago
English Live by Night
(2017)
Web   0 comments 3 received 2,489
18 days ago
English Kahaani 2 - Durga Rani Singh
(2016)
DVD   0 comments 2 received 580
26 days ago
English The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   1 comments 5 received 9,155
27 days ago
English The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 4 received 6,069
27 days ago
English The Blacklist: Redemption - فصل اول
(2017)
TV   0 comments 5 received 2,763
2/24/2017
English The Blacklist: Redemption - فصل اول
(2017)
TV   0 comments 2 received 1,104
2/24/2017
English The Blacklist - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 1 received 3,508
2/24/2017
English The Blacklist - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 2 received 2,651
2/24/2017
English The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 0 received 3,848
2/20/2017
English The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 1 received 4,454
2/20/2017
English Doctor Strange
(2016)
Web   0 comments 1 received 2,892
2/13/2017
English The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 2 received 6,534
2/13/2017
English The Walking Dead - فصل هفتم
(2016)
TV   0 comments 0 received 2,794
2/13/2017
English Vikings - فصل چهارم
(2016)
TV   7 comments 2 received 12,562
2/2/2017
English Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 2 received 2,777
2/1/2017
English Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل چهارم
(2016)
TV   2 comments 3 received 2,277
2/1/2017
English Suits - فصل ششم
(2016)
TV   0 comments 4 received 13,147
1/26/2017
English Suits - فصل ششم
(2016)
TV   0 comments 6 received 9,939
1/26/2017
English Six - فصل اول
(2017)
TV   0 comments 2 received 3,570
1/19/2017
English Six - فصل اول
(2017)
TV   0 comments 2 received 2,109
1/19/2017
English Jack Reacher: Never Go Back
(2016)
Web   0 comments 10 received 3,907
1/17/2017
English Sherlock - فصل چهارم
(2017)
TV   0 comments 0 received 2,129
1/16/2017
Big 5 code Sherlock - فصل چهارم
(2017)
TV   0 comments 0 received 244
1/16/2017
English Gernika (Guernica)
(2016)
Blu-ray   0 comments 1 received 743
1/16/2017
English Gernika (Guernica)
(2016)
Blu-ray   0 comments 0 received 646
1/16/2017
English Akira
(2016)
Blu-ray   0 comments 0 received 451
1/15/2017
English Vikings - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 6 received 15,449
1/12/2017
English Vikings - فصل چهارم
(2016)
TV   0 comments 3 received 11,479
1/12/2017