دانلود فیلم دانلود فیلم خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی
دانلود فیلم با لینک مستقیم تور مشهد

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Let's Fight Ghost (싸우자 귀신아 / Ssawooja Gwishina)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2016
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian 싸우자 귀신아.Let's.Fight.Ghost.Ep01_Ep16 (all) [kpop-fans.com]   Ro94kgh
زیرنویس اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ kpop-fans.com 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.Ep12   bia2kore.biz
ترجمه سايت بياتوکره Telegram.me/bia2kore زیرنویس ثسمت 9 تا 12 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.Ep11   bia2kore.biz
ترجمه سايت بياتوکره Telegram.me/bia2kore زیرنویس ثسمت 9 تا 12 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.Ep10   bia2kore.biz
ترجمه سايت بياتوکره Telegram.me/bia2kore زیرنویس ثسمت 9 تا 12 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.Ep09   bia2kore.biz
ترجمه سايت بياتوکره Telegram.me/bia2kore زیرنویس ثسمت 9 تا 12 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.Ep08.(DramaTv.ir)   bia2kore.biz
ترجمه اختصاصي بياتوکره DramaTv.ir 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.Ep07.(DramaTv.ir)   bia2kore.biz
ترجمه اختصاصي سایت بياتوکره DramaTv.ir  
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.Ep06.(DramaTv.ir)   bia2kore.biz
ترجمه اختصاصي سایت بياتوکره DramaTv.ir  
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.Ep05.(DramaTv.ir)   bia2kore.biz
ترجمه اختصاصي سایت بياتوکره DramaTv.ir  
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.Ep04.(DramaTv.ir)   bia2kore.biz
ترجمه اختصاصي سایت بياتوکره DramaTv.ir  
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.Ep03.(DramaTv.ir)   bia2kore.biz
ترجمه اختصاصي بياتوکره DramaTv.ir  
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.Ep02.(DramaTv.ir)   bia2kore.biz
ترجمه اختصاصي بياتوکره DramaTv.ir  
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.Ep01.(DramaTv.ir)   bia2kore.biz
ترجمه اختصاصي سایت بياتوکره DramaTv.ir 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.E02(arirangfa.com)   Anonymous
مراجعه فرمائيد arirangfa.com براي ديدن قسمتهاي بعدي اين سريال با زيرنويس آريرانگفا به سایت  
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.E01-E16.(www.ksdl.ir)   ksdl.ir
www.ksdl.ir من فقط جمع آوری کردم برای دانلود رایگان سریال کره ای به این سایت برید 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.E01(arirangfa.com)   Anonymous
مراجعه فرمائيد arirangfa.com براي ديدن قسمتهاي بعدي اين سريال با زيرنويس آريرانگفا به سایت  
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.All.Episode.(www.ksdl.ir)   ksdl.ir
www.ksdl.ir من فقط جمع آوری کردم برای دانلود رایگان سریال کره ای به این سایت برید 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.720p.All.Episode.(www.ksdl.ir)   ksdl.ir
www.ksdl.ir من فقط جمع آوری کردم برای دانلود رایگان سریال کره ای به این سایت برید 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.540p.All.Episode.(www.ksdl.ir)   ksdl.ir
www.ksdl.ir من فقط جمع آوری کردم برای دانلود رایگان سریال کره ای به این سایت برید 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost.480p.All.Episode.(www.ksdl.ir)   ksdl.ir
www.ksdl.ir من فقط جمع آوری کردم برای دانلود رایگان سریال کره ای به این سایت برید 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost // Bring.it.on.Ghost.E16_end [kpop-fans.com]   Ro94kgh
زیرنویس اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ kpop-fans.com . . .ro ya و zinki مترجم 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost // Bring.it.on.Ghost.E15 [kpop-fans.com]   Ro94kgh
زیرنویس اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ kpop-fans.com . . .ro ya و zinki مترجم 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost // Bring.it.on.Ghost.E14 [kpop-fans.com]   Ro94kgh
زیرنویس اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ kpop-fans.com . . .ro ya و zinki مترجم 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost // Bring.it.on.Ghost.E13 [kpop-fans.com]   Ro94kgh
زیرنویس اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ kpop-fans.com . . .ro ya و kim yuri مترجم  
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost // Bring.it.on.Ghost.E12 [kpop-fans.com]   Ro94kgh
زیرنویس اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ kpop-fans.com . . .ro ya و kim yuri مترجم 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost // Bring.it.on.Ghost.E11 [kpop-fans.com]   Ro94kgh
زیرنویس اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ kpop-fans.com . . .ro ya و kim yuri مترجم 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost // Bring.it.on.Ghost.E10 [kpop-fans.com]   Ro94kgh
زیرنویس اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ kpop-fans.com . . .ro ya و zinki مترجم 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost // Bring.it.on.Ghost.E09 [kpop-fans.com]   Ro94kgh
زیرنویس اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ kpop-fans.com . . .ro ya و zinki مترجم 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost // Bring.it.on.Ghost.E08 [kpop-fans.com]   Ro94kgh
زیرنویس اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ kpop-fans.com . . .ro ya و zinki مترجم 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost // Bring.it.on.Ghost.E07 [kpop-fans.com]   Ro94kgh
زیرنویس اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ kpop-fans.com . . .ro ya و zinki مترجم 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost // Bring.it.on.Ghost.E06 [kpop-fans.com]   Ro94kgh
زیرنویس اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ kpop-fans.com . . .ro ya و zinki مترجم 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost // Bring.it.on.Ghost.E05 [kpop-fans.com]   Ro94kgh
زیرنویس اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ kpop-fans.com . . .ro ya و zinki مترجم 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost // Bring.it.on.Ghost.E04 [kpop-fans.com]   Ro94kgh
زیرنویس اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ kpop-fans.com . . .ro ya و Arezoo_cute مترجم 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost // Bring.it.on.Ghost.E03 [kpop-fans.com]   Ro94kgh
زیرنویس اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ kpop-fans.com . . . zinki مترجم 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost // Bring.it.on.Ghost.E02 [kpop-fans.com]   Ro94kgh
زیرنویس اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ kpop-fans.com . . .ro ya و zinki مترجم 
Farsi/Persian Let's.Fight.Ghost // Bring.it.on.Ghost.E01 [kpop-fans.com]   Ro94kgh
زیرنویس اختصاصی انجمن هواداران کی پاپ kpop-fans.com . . .ro ya و zinki مترجم 
Farsi/Persian Let's Fight Ghost Episode 16   Persian Dream Team
Parnaz - Baran @persiandreamteam  
Farsi/Persian Let's Fight Ghost Episode 15   Persian Dream Team
Parnaz - Baran @persiandreamteam  
Farsi/Persian Let's Fight Ghost Episode 14   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian Let's Fight Ghost Episode 13   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian Let's Fight Ghost Episode 12   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian Let's Fight Ghost Episode 11   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian Let's Fight Ghost Episode 10   Persian Dream Team
Parnaz - Baran @persiandreamteam  
Farsi/Persian Let's Fight Ghost Episode 09   Persian Dream Team
Parnaz - Baran @persiandreamteam  
Farsi/Persian Let's Fight Ghost Episode 08   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian Let's Fight Ghost Episode 07   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian Let's Fight Ghost Episode 06   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian Let's Fight Ghost Episode 05   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian Let's Fight Ghost Episode 04   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian Let's Fight Ghost Episode 03   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian Let's Fight Ghost Episode 02   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian Let's Fight Ghost Episode 01   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian Lets Fight Ghost E01 - E16 END   Persian Dream Team
Parnaz - Baran @persiandreamteam  
Farsi/Persian Bring.it.on.Ghost.E01-E16.(www.ksdl.ir)   ksdl.ir
www.ksdl.ir من فقط جمع آوری کردم برای دانلود رایگان سریال کره ای به این سایت برید 
Farsi/Persian Bring.it.on.Ghost.All.Episode.(www.ksdl.ir)   ksdl.ir
www.ksdl.ir من فقط جمع آوری کردم برای دانلود رایگان سریال کره ای به این سایت برید 
Farsi/Persian Bring.it.on.Ghost.720p.All.Episode.(www.ksdl.ir)   ksdl.ir
www.ksdl.ir من فقط جمع آوری کردم برای دانلود رایگان سریال کره ای به این سایت برید 
Farsi/Persian Bring.it.on.Ghost.540p.All.Episode.(www.ksdl.ir)   ksdl.ir
www.ksdl.ir من فقط جمع آوری کردم برای دانلود رایگان سریال کره ای به این سایت برید 
Farsi/Persian Bring.it.on.Ghost.480p.All.Episode.(www.ksdl.ir)   ksdl.ir
www.ksdl.ir من فقط جمع آوری کردم برای دانلود رایگان سریال کره ای به این سایت برید